Od soboty zmiana organizacji ruchu w rejonie Placu Żołnierza w ramach torowej rewolucji

W najbliższą sobotę (10 kwietnia br.) wprowadzone zostaną zmiany organizacji ruchu w rejonie Placu Żołnierza. Wykonawca przechodzi na kolejne fragmenty inwestycji, co z kolei wiąże się z wyłączeniem ruchu w następnym miejscu. Kierowcy i pasażerowie komunikacji są proszeni o szczególną uwagę.

Prace związane z torową rewolucją odbywają się sprawnie zarówno w centrum miasta jak i na Niebuszewie. Miejscami widoczne są już nowe szyny, gdzie indziej trwa wykonywanie stabilizacji w korycie torowym lub betonowanie płyty torowej. Jednocześnie, tam gdzie jest to potrzebne, prowadzone są roboty związane z infrastrukturą podziemną. Postęp w realizacji zadania wymusza na wykonawcy wejście na kolejną część jezdni i torowiska i rozpoczęcie następnych prac rozbiórkowych. To oznacza między innymi wyłączenie możliwości przejazdu od al. Niepodległości w kierunku placu Rodła.

zmiany w organizacji ruchu plac Żołnierza
Fot. Urząd Miasta Szczecin

Zmiana organizacji ruchu

W dalszym ciągu obowiązywać będą zmiany wprowadzone w poprzednim etapie:

 • zamknięta pozostanie jezdnia zachodnia ulicy Matejki na odcinku od ulicy Piłsudskiego do placu Żołnierza
 • zamknięte pozostanie torowiska tramwajowe na odcinku od ulicy Piłsudskiego do placu Żołnierza
 • na wlocie południowym skrzyżowania Matejki – Piłsudskiego skręt w lewo możliwy będzie ponownie z dwóch pasów ruchu
 • na wlocie północnym skrzyżowania Matejki – Piłsudskiego wyłączony zostanie pas prawy, z uwagi na zamknięcie przejazdu na wprost, skręt w lewo odbywać się będzie dwoma pasami
 • na wlocie od ulicy Piłsudskiego zmieniona zostanie segregacja ruchu, pas lewy przeznaczony będzie do skrętu w lewo dla wszystkich pojazdów, pas środkowy służyć będzie do skrętu w lewo autobusom komunikacji miejskiej, natomiast pas prawy służyć będzie do zawracania autobusów komunikacji miejskiej (linie C, G i H, korzystające z zatoki przystankowej na tym wlocie)
 • zamknięta zostanie jezdnia północna wzdłuż placu Żołnierza na odcinku od Bramy Królewskiej do al. Wyzwolenia
 • zmieniony pozostanie program sygnalizacji na skrzyżowaniu Plac Hołdu Pruskiego
  po torowisku tramwajowym na odcinku od Bramy Portowej do Placu Żołnierza
 • umożliwiony zostanie przejazd autobusów komunikacji miejskiej ze zjazdem z torowiska na jezdnię al. Wyzwolenia za skrzyżowaniem z placem Żołnierza poprzez tymczasowy zjazd.
zmiany w organizacji ruchu plac Żołnierza
Fot. Urząd Miasta Szczecin

Ważne:

 • wyłączona zostanie możliwość przejazdu od al. Niepodległości w kierunku placu Rodła
 • zmieniony zostanie program sygnalizacji na skrzyżowaniu plac Żołnierza
 • w związku z powyższym od al. Niepodległości skręt w prawo możliwy będzie z dwóch pasów ruchu
 • na wschodniej jezdni al. Wyzwolenia pomiędzy pl. Żołnierza a ul. Mazowiecką wprowadzony zostanie ruch dwukierunkowy w celu umożliwienia dojazdu do posesji wzdłuż al. Wyzwolenia oraz na ulicy Małopolskiej, dojazd do odcinka dwukierunkowego odbywać się będzie poprzez ul. Roosvelta oraz Mazowiecką

Jakie zmiany w komunikacji miejskiej?

Autobusy linii 76 między przystankami „Bytomska” a „Brama Portowa” po przejechaniu mostu Długiego pojadą przez ul. Mała Odrzańska (Ucho Sternickiego) – Nabrzeże Wieleckie – Dworcową. W tym czasie dla tej linii zostaną wyłączone przystanki: Wyszyńskiego (nr 10915), Brama Portowa (nr 10814), Brama Portowa (nr 10813). Autobus będzie się zatrzymywał na następujących przystankach: Wyszyńskiego (nr 10931) – w kierunku Bramy Portowej (wspólny z linią 70 w kierunku Dworca Głównego), Brama Portowa (nr 10823) – przystanek końcowy i początkowy dla linii 76 (wspólny z linią 75 w kierunku Dworca Głównego).
Przystanek „Plac Żołnierza Polskiego” dla linii 90 przeniesiony zostanie na peron wspólny z liniami 2 i 3 w kierunku pl. Rodła (nr 11332).
Linie pospieszne będą jechać torowiskiem na Niepodległości przez Pl. Żołnierza.

Krótko o inwestycji

To jedno z najbardziej skomplikowanych logistycznie zadań realizowanych w Szczecinie. Projekt przebudowy torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu al. Niepodległości 3 pl. Żołnierza Polskiego — Matejki — al. Wyzwolenia — pl. Rodła — rondo Giedroycia — Dworzec Niebuszewo poprawi infrastrukturę tramwajową, kompleksowo odpowiadając na potrzeby pasażerów komunikacji miejskiej, pieszych, rowerzystów i kierowców. Wpłynie na ich komfort i bezpieczeństwo. Zadanie jest skomplikowane i wymagające, z tego względu zostało podzielone na kilka etapów.

zmiany w organizacji ruchu plac Żołnierza
Fot. Urząd Miasta Szczecin

Zakres robót obejmuje:

 • przebudowę torowiska w al. Niepodległości oraz al. Wyzwolenia do ronda Giedroycia,
 • przebudowę torowiska w ciągu ul. Kołłątaja, ul. Asnyka,
 • przebudowę pętli Dworzec Niebuszewo,
 • przebudowę torowiska w ciągu pl. Żołnierza Polskiego, ul. Matejki i ul. Piłsudskiego,
 • przebudowę placu Rodła i placu Żołnierza Polskiego,
 • przebudowę torowiska wraz z siecią trakcyjną w pasie rozdziału na odcinkach wydzielonych oraz przebudowę całej ulicy na odcinkach torowiska wbudowanego w jezdnię (łącznie ok. 8034 mtp),
 • nadanie priorytetu dla komunikacji miejskiej na całym odcinku poprzez wykonanie pasów autobusowo-tramwajowych,
 • budowę przystanków „wiedeńskich” tramwajowych/przebudowę peronów przystankowych,
 • integrację przestanków autobusowych i tramwajowych,
 • ułatwienie przesiadek, poprawa komfortu obsługi pasażerów,
 • budowę wydzielonych miejsc postojowych,
 • budowę pasów rowerowych,
 • przebudowę chodników oraz zjazdów,
 • przebudowę sieci trakcyjnej,
 • przebudowę oświetlenia ulicznego,
 • przebudowę sygnalizacji świetlnej wraz ze zmianą organizacji ruchu.

Wykonawca – ZUE S.A – ma 720 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy na zadanie pod nazwą „Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną od pl. Żołnierza do pętli Niebuszewo oraz w ciągu pl. Żołnierza Polskiego — ul. Matejki — ul. Piłsudskiego (do pl. Rodła)”. Wartość umowy to 174 429 663,24 zł.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl