Od soboty w Szczecinie będzie trzecie rondo półturbinowe

W nocy z 15 na 16 maja br. rondo Hakena w Szczecinie zmieni się w tzw. rondo półturbinowe. Takie rozwiązanie od prawie roku funkcjonuje już na rondzie Uniwersyteckim i pl. Grunwaldzkim.

Nowa organizacja ruchu zostanie wprowadzona na trzecim szczecińskim rondzie, bo przeprowadzona przez miasto analiza ruchu na pozostałych skrzyżowaniach półturbinowych wykazała zmniejszenie liczby zdarzeń drogowych o około połowę w porównaniu z tymi samymi okresami badawczymi z lat ubiegłych.

Na tarczy ronda wprowadzone zostaną segregacje pasów z prowadzeniem ich poszczególnych relacji. Natomiast przed rondami nie będzie wskazane jaki pas należy przyjąć w zależności od wybranego przez siebie zjazdu ze skrzyżowania – informuje Paulina Łątka z Centrum Informacji Miasta. – Pas zewnętrzny (prawy) służyć będzie wyłącznie do skrętu w prawo. Pas centralny (środkowy) do skrętu w prawo bądź jazdy na wprost i pas wewnętrzny (lewy) wyłącznie do jazdy na wprost po okręgu.

Oznakowanie poziome na rondzie będzie koloru żółtego (czasowe). Prace zostaną wykonane przy sprzyjających warunkach atmosferycznych.

Miasto apeluje do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności w tym rejonie.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl