Od 9 października zmiany dla kierowców i pasażerów w ramach torowej rewolucji

Torowa rewolucja to jedno z największych zadań w naszym mieście. Postęp tej i innych inwestycji powoduje ciągłe zmiany w organizacji ruchu i komunikacji miejskiej. Aby usprawnić przejazd przez miasto i poprawić komfort pasażerów 9 października zostaną wprowadzone zmiany w kursowaniu autobusów i tramwajów. Na nowości przygotować się powinni także kierowcy poruszający się w rejonie Placu Rodła.

Od 9 października wprowadzony zostanie kolejny etap czasowej organizacji ruchu w związku z przebudową torowisk tramwajowych. W ramach tego etapu w dalszym ciągu wykonywane będą prace związane z przebudową układu drogowego i torowego na ulicy Matejki w rejonie skrzyżowania z ulicą Piłsudskiego, wzdłuż al. Niepodległości, wzdłuż al. Wyzwolenia od placu Żołnierza Polskiego do placu Rodła, wzdłuż ul. Piłsudskiego od placu Rodła do Matejki.

Fot. UM Szczecin

ORGANIZACJA RUCHU

Zmiany w rejonie Placu Rodła:

 • Zamknięta zostanie możliwość przejazdu w obu kierunkach ulicą Matejki przez skrzyżowanie z ul. Piłsudskiego
 • Zamknięta dla ruchu zostanie ulica Piłsudskiego na odcinku od placu Rodła do ul. Matejki
 • Zamknięty zostanie południowy przejazd przez plac Rodła wzdłuż ulicy Piłsudskiego
 • Otwarty zostanie przejazd wschodni przez plac Rodła wzdłuż al. Wyzwolenia w kierunku Niebuszewa
 • Objazd od Trasy Zamkowej w kierunku Polic i w kierunku przeciwnym poprowadzony zostanie poprzez plac Żołnierza Polskiego – Wyzwolenia i Malczewskiego
 • Dodatkowo zostanie wyznaczony objazd ulicy Matejki w kierunku Polic poprzez ulice: Zygmunta Starego – Starzyńskiego – Plantową
 • Na skrzyżowaniach Zygmunta Starego – Starzyńskiego oraz Starzyńskiego – Plantowa zmienione zostanie pierwszeństwo przejazdu na skrzyżowaniach
 • ulica Plantowa będzie ulicą jednokierunkową w kierunku ul. Matejki
 • ulic Zygmunta Starego na odcinku od Matejki do Starzyńskiego będzie ulicą jednokierunkową w kierunku ulicy Starzyńskiego
 • na ulicy Matejki na wysokości wjazdu na parking ZUS wykonany zostanie tymczasowy przejazd przez torowisko umożliwiający zawrócenie w kierunku Malczewskiego

Prace kontynuowane są także na Niebuszewie. W ramach tego etapu w dalszym wykonywane będą prace związane z przebudową układu drogowego i torowego w ciągu ulic: Kołłątaja, Asnyka, Orzeszkowej i Boguchwały

W związku z tym 9 października wprowadzone zostaną następujące zmiany:

 • Zamknięta zostanie pętla autobusowa Kołłątaja
 • Tymczasowa pętla autobusowa zostanie zorganizowana na odcinku ulicy Kołłątaja pomiędzy ulicami św. Barbary i Rondem Sybiraków
 • Odcinek ulic Kołłątaja na którym wyznaczone będą przystanki komunikacji miejskiej dostępny będzie jedynie dla autobusów komunikacji miejskiej
Fot. UM Szczecin

KOMUNIKACJA MIEJSKA

Rejon Placu Rodła

Od 9 października zmiany dla kierowców
Fot. UM Szczecin
 • Likwidacji ulegną wszystkie przystanki autobusowe zlokalizowane w ciągu ul. Piłsudskiego na odcinku między pl. Rodła a ul. Matejki.
 • Autobusy linii 58 i 59 od przystanku „Matejki” kursować będą zmienioną trasą przez ul. Malczewskiego, al. Wyzwolenia, pl. Rodła, al. Wyzwolenia, z nawrotem na pl. Żołnierza Polskiego. Na zmienionej trasie obowiązywać będą przystanki:

a) „Plac Rodła” zlokalizowany w ciągu al. Wyzwolenia przed pl. Rodła, w kierunku pl. Żołnierza Polskiego, wspólny z linią 835 (nr 11510),

b) „Plac Rodła” zlokalizowany w ciągu al. Wyzwolenia pomiędzy skrzyżowaniami z ulicami Mazowiecką i Małopolską, w kierunku pl. Żołnierza Polskiego, w zatoce parkingowej (nr 11537) – przystanek krańcowy,

c) „Plac Żołnierza Polskiego” zlokalizowany w ciągu al. Wyzwolenia za pl. Żołnierza Polskiego, w kierunku pl. Rodła (nr 11313),

d) „Plac Rodła” zlokalizowany w ciągu al. Wyzwolenia przed pl. Rodła, w kierunku Niebuszewa (nr 11530),

e) „Malczewskiego” zlokalizowany w ciągu ul. Malczewskiego za skrzyżowaniem z al. Wyzwolenia, w kierunku ul. Matejki, wspólny z linią 107 (nr 13011).

 • Autobusy linii 68 od przystanku „Matejki” kursować będą zmienioną trasą przez ul. Malczewskiego, al. Wyzwolenia, pl. Rodła, al. Wyzwolenia, z nawrotem na pl. Żołnierza Polskiego. Na zmienionej trasie obowiązywać będą przystanki:

a) „Plac Rodła” zlokalizowany w ciągu al. Wyzwolenia przed pl. Rodła, w kierunku pl. Żołnierza Polskiego, wspólny z linią 835 (nr 11510),

b) „Plac Żołnierza Polskiego” zlokalizowany w ciągu al. Wyzwolenia przed pl. Żołnierza Polskiego, w kierunku Bramy Portowej, wspólny z liniami 86 i 835 (nr 11311),

c) „Plac Rodła” zlokalizowany w ciągu al. Wyzwolenia za skrzyżowaniem z ul. Mazowiecką, w kierunku pl. Rodła (nr 11531) – przystanek krańcowy. W przypadku braku miejsca dopuszczalny jest postój na przystanku linii 107.

 • Autobusy linii 101 od przystanku „Matejki” kursować będą zmienioną trasą przez ul. Malczewskiego, al. Wyzwolenia, pl. Rodła, al. Wyzwolenia, z nawrotem na pl. Żołnierza Polskiego. Na zmienionej trasie obowiązywać będą przystanki:

a) „Plac Rodła” zlokalizowany w ciągu al. Wyzwolenia przed pl. Rodła, w kierunku pl. Żołnierza Polskiego, wspólny z linią 835 (nr 11510),

b) „Plac Żołnierza Polskiego” zlokalizowany w ciągu al. Wyzwolenia przed pl. Żołnierza Polskiego, w kierunku Bramy Portowej, wspólny z liniami 86 i 835 (nr 11311),

c) „Plac Żołnierza Polskiego” zlokalizowany w ciągu al. Wyzwolenia za pl. Żołnierza Polskiego, w kierunku pl. Rodła (nr 11313) – przystanek krańcowy,

d) „Plac Rodła” zlokalizowany w ciągu al. Wyzwolenia przed pl. Rodła, w kierunku Niebuszewa (nr 11530).

 • Autobusy linii 107 od przystanku „Matejki” kursować będą zmienioną trasą przez ul. Malczewskiego, al. Wyzwolenia, pl. Rodła, al. Wyzwolenia, z nawrotem na pl. Żołnierza Polskiego. Na zmienionej trasie obowiązywać będą przystanki:

a) „Plac Rodła” zlokalizowany w ciągu al. Wyzwolenia przed pl. Rodła, w kierunku pl. Żołnierza Polskiego, wspólny z linią 835 (nr 11510),

b) „Plac Żołnierza Polskiego” zlokalizowany w ciągu al. Wyzwolenia przed pl. Żołnierza Polskiego, w kierunku Bramy Portowej, wspólny z liniami 86 i 835 (nr 11311),

c) „Plac Rodła” zlokalizowany w ciągu al. Wyzwolenia na odcinku pomiędzy skrzyżowaniami z ulicami Małopolską i Mazowiecką, w kierunku pl. Rodła (nr 11532) – przystanek krańcowy.

 • Kurs o godz. 22:49 z pętli „Police Wyszyńskiego Polana” wykonywany będzie do przystanku „Plac Rodła” zlokalizowanego w ciągu ul. Piłsudskiego, wspólnego z linią 70 (nr 11543).
 • Autobusy linii B w kierunku Niebuszewa kursować będą przez pl. Rodła na stałej trasie. Przystanek „Plac Rodła” zlokalizowany będzie w ciągu al. Wyzwolenia przed pl. Rodła (nr 11530).
 • Autobusy linii C od przystanku „Plac Żołnierza Polskiego” kursować będą zmienioną trasą: w obu kierunkach przez al. Wyzwolenia, z nawrotem na pl. Rodła. Na zmienionej trasie obowiązywać będzie przystanek końcowy „Plac Rodła”, zlokalizowany w ciągu al. Wyzwolenia przed skrzyżowaniem z ul. Mazowiecką, w kierunku pl. Żołnierza Polskiego, w zatoce parkingowej (nr 11536).
 • Autobusy linii 70 między przystankami „Starzyńskiego” i „Plac Grunwaldzki” w obu kierunkach kursować będą zmienioną trasą przez ul. Małopolską, pl. Żołnierza Polskiego, al. Wyzwolenia, pl. Rodła, ul. Piłsudskiego. Przystanki „Plac Rodła” znajdować się będą w stałych lokalizacjach (w ciągu ul. Piłsudskiego). Przystanek „Plac Lotników” nie będzie obsługiwany.
 • Autobusy linii 835 w kierunku Stoczni Szczecińskiej kursować będą przez pl. Rodła na wprost. Przystanek „Plac Rodła” zlokalizowany będzie w ciągu al. Wyzwolenia przed pl. Rodła (nr 11530).
 • Autobusy linii 522 i 532 w kierunku Niebuszewa kursować będą na stałej trasie. Lokalizacja przystanków nie ulegnie zmianie.
 • Autobusy linii 523 w kierunku Zajezdni Golęcin kursować będą zmienioną trasą: od pl. Grunwaldzkiego przez ul. Rayskiego do przystanku „Rayskiego” i dalej bez zmian. Nieobsługiwany będzie przystanek „Plac Rodła”. Kurs o godz. 4:25 w rel. Plac Rodła – Zajezdnia Golęcin realizowany będzie o godz. 4:24 w rel. Plac Grunwaldzki – Zajezdnia Golęcin.
 • Autobusy linii 524 w kierunku Polic kursować będą zmienioną trasą: od pl. Grunwaldzkiego przez ul. Rayskiego i Malczewskiego do przystanku „Matejki” i dalej bez zmian. Na zmienionej trasie uruchomiony zostanie przystanek „Malczewskiego” wspólny z liniami 68, 101 i 107 (nr 13011). Nieobsługiwany będzie przystanek „Plac Rodła”.
 • Autobusy linii 524 w kierunku Pomorzan kursować będą zmienioną trasą: od przystanku „Matejki” przez ul. Malczewskiego, al. Wyzwolenia i ul. Piłsudskiego do pl. Grunwaldzkiego i dalej bez zmian. Przystanek „Plac Rodła” zlokalizowany będzie w ciągu ul. Piłsudskiego za pl. Rodła, wspólny z linią 70 (nr 11543).
 • Autobusy linii 525 w obu kierunkach kursować będą zmienioną trasą przez ul. Malczewskiego, z pominięciem pl. Rodła. Nieobsługiwane będą przystanki „Plac Rodła” w obu kierunkach. Przystanek „Matejki” w kierunku Zajezdni Golęcin zlokalizowany będzie w ciągu ul. Malczewskiego przed skrzyżowaniem z ul. Matejki, wspólny z linią 835 (nr 13141).
 • Autobusy linii 529 wykonywać będą nawrót na pl. Rodła. Lokalizacja przystanków nie ulegnie zmianie.
 • Autobusy linii 530 od przystanku „Rayskiego” kursować będą przez al. Wyzwolenia z nawrotem na pl. Żołnierza Polskiego. Na zmienionej trasie obowiązywać będą przystanki:

a) „Plac Rodła”, zlokalizowany w ciągu al. Wyzwolenia za pl. Rodła, w kierunku pl. Żołnierza Polskiego, wspólny z linią 86 (nr 11535),

b) „Plac Żołnierza Polskiego” zlokalizowany w ciągu al. Wyzwolenia przed pl. Żołnierza Polskiego, w kierunku Bramy Portowej, wspólny z liniami 86 i 835 (nr 11311),

c) „Plac Rodła” zlokalizowany w ciągu al. Wyzwolenia na odcinku pomiędzy skrzyżowaniami z ulicami Małopolską i Mazowiecką, w kierunku pl. Rodła (nr 11532) – przystanek krańcowy.

 • Autobusy linii 531 w kierunku Krzekowa kursować będą na stałej trasie. Lokalizacja przystanków nie ulegnie zmianie.

Rejon Niebuszewa

Od 9 października zmiany dla kierowców
Fot. UM Szczecin
 • Zawieszone zostanie funkcjonowanie przystanków zlokalizowanych na pętli autobusowej „Kołłątaja” oraz na ul. Barbary (nr 12711–17).
 • Autobusy linii 51, 78, 92 i 99 oraz 87 (kursy skrócone do Kołłątaja) od przystanku „Krasińskiego Wiadukt” kursować będą przez ul. Krasińskiego, ul. Niemcewicza, ul. Długosza, ul. Barbary, ul. Kołłątaja, rondo Sybiraków, ul. Niemcewicza, ul. Długosza, al. Wyzwolenia, do ul. Krasińskiego i dalej bez zmian. Przystanek „Krasińskiego” w kierunku Kołłątaja przeniesiony zostanie na ul. Naruszewicza na odcinek pomiędzy skrzyżowaniami z ulicami Krasińskiego i Niemcewicza (nr 14591). Przystanek końcowy „Kołłątaja” zlokalizowany będzie w ciągu ul. Kołłątaja na odcinku pomiędzy rondem Sybiraków a skrzyżowaniem z ul. Barbary:
 • przystanek dla linii 51, 78 i 92 bliżej ronda Sybiraków (nr 12795),
 • przystanek dla linii 87 i 99 bliżej ul. Barbary (nr 12794).
 • Autobusy linii 57, 63 i 82 od przystanku „Cyryla i Metodego” kursować będą przez ul. Cyryla i Metodego, ul. Niemcewicza, rondo Sybiraków, ul. Kołłątaja, ul. Barbary, ul. Długosza, ul. Niemcewicza, rondo Sybiraków, ul. Niemcewicza do ul. Cyryla i Metodego i dalej bez zmian. W rejonie skrzyżowania ulic Cyryla i Metodego, Niemcewicza i Boguchwały uruchomione zostaną tymczasowe przystanki „Boguchwały” w obu kierunkach (nr 14691 w kierunki Kołłątaja, nr 14692 w kierunki ul. Sczanieckiej). Przystanek końcowy „Kołłątaja” zlokalizowany będzie w ciągu ul. Kołłątaja na odcinku pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Barbary a rondem Sybiraków:

a) przystanek dla linii 57 i 82 bliżej ul. Barbary (nr 12792),

b) przystanek dla linii 63 bliżej ronda Sybiraków (nr 12793).

 • Linie 57, 63 i 82 nie będą obsługiwać przystanków „Cyryla i Metodego” (tymczasowych przystanków na żądanie), „Ofiar Oświęcimia” i „Kołłątaja” (w ciągu ul. Staszica).
 • Autobusy linii 69 i 89 od przystanku „Orzeszkowej” kursować będą przez ul. Kołłątaja, rondo Sybiraków, ul. Kołłątaja, ul. Barbary, ul. Długosza, ul. Naruszewicza do ul. Kołłątaja i dalej bez zmian. Przystanek końcowy „Kołłątaja” zlokalizowany będzie w ciągu ul. Barbary na odcinku pomiędzy skrzyżowaniami z ulicami Długosza i Barbary (nr 12791). Linie 69 i 89 nie będą obsługiwać przystanku „Krasińskiego”.

Od 9.10 wprowadzone zostaną także dodatkowe zmiany. W związku z utrudnieniami, jakie występują na trasie dojazdowej pomiędzy prawobrzeżem i lewobrzeżem oraz dużymi opóźnieniami w komunikacji autobusowej wielu pasażerów korzysta z tramwajów. Aby usprawnić przejazd uruchomiona zostanie dodatkowa linia 13, a zawieszeniu ulegnie część linii pospiesznych. Ma to związek także z występującymi brakami kierowców i zdarzającymi się niewyjazdami.

Fot. UM Szczecin
 • Zawieszone zostanie kursowanie linii A, G i H. Dotychczasowy kurs linii H z pl. Rodła o godz. 6:53 realizowany będzie o godz. 6:54 jako kurs linii C skrócony do pętli „Dąbie Osiedle”.
 • Autobusy linii B kursować będą na wydłużonej trasie Osiedle Arkońskie – Osiedle Bukowe. Przystanki „Osiedle Słoneczne” zlokalizowane będą w ciągu ul. Łubinowej (przystanki wspólne z liniami 66, 77 i 97). Na wydłużonym odcinku obsługiwane będą dotychczasowe przystanki linii A: „Kolorowych Domów” i „Osiedle Bukowe”. Częstotliwość kursowania nie ulegnie zmianie.
Od 9 października zmiany dla kierowców
Fot. UM Szczecin
 • Na linii 65 w dni powszednie w godzinach 5:30–8:20 i 14–17:30 będą realizowane dodatkowe kursy w relacji Osiedle Bukowe (peron linii 66) – Turkusowa z częstotliwością co 20 minut.
 • Tramwaje linii 7 w dni powszednie będą kursować z częstotliwością co 6 minut w godzinach szczytu.
 • Do czasu przywrócenia kursowania linii 2 uruchomiona zostanie tymczasowa linia tramwajowa 13 na trasie Pomorzany (peron linii 6) – pl. Kościuszki – Turkusowa (peron linii 2), kursująca w dni powszednie w godzinach 6–18 z częstotliwością co 12 minut.

ZWROT BILETÓW

Pasażerowie, którzy przed dniem 9 października 2021r. zakupili bilet okresowy:

 • na linię A – mogą do wyczerpania terminu ważności biletu podróżować linią B na całej trasie,
 • na linię H – mogą do wyczerpania terminu ważności biletu podróżować linią C na całej trasie,
 • na linię G – mogą do wyczerpania terminu ważności biletu podróżować linią 73 i 93 na całej trasie;
 • lub zwrócić bilet bez pobierania opłaty manipulacyjnej, zgodnie z Zarządzeniem nr 160/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przewozu osób i rzeczy środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin — Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego.

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY WPROWADZONE 9.10.

 • Zamknięta zostanie możliwość przejazdu w obu kierunkach ulicą Matejki przez skrzyżowanie z ul. Piłsudskiego
 • Zamknięta dla ruchu zostanie ulica Piłsudskiego na odcinku od placu Rodła do ul. Matejki
 • Zamknięty zostanie południowy przejazd przez plac Rodła wzdłuż ulicy Piłsudskiego
 • Otwarty zostanie przejazd wschodni przez plac Rodła wzdłuż al. Wyzwolenia w kierunku Niebuszewa
 • Zamknięta zostanie pętla autobusowa Kołłątaja
 • Zmiany lokalizacji przystanków na Placu Rodła
 • Uruchomienie dodatkowej linii tramwajowej 13
 • Wzmocnienie linii 65
 • Wydłużenie linii B
 • Zawieszenie linii A,G, H

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl