Od 30 listopada czasowa organizacja ruchu na ul. Wyszyńskiego

Zakończenie prac na Węźle Wyszyńskiego coraz bliżej, ale od 30 listopada (poniedziałek) na kierowców czekają utrudnienia w ruchu.

W czwartek pomyślnie zakończył się przejazd techniczny na wyłączonej do tej pory z użytku relacji tramwajowej. W połowie grudnia możliwe będzie zatem przywrócenie docelowych rozwiązań w komunikacji miejskiej. Najpierw jednak potrzebne jest, między innymi, zakończenie prac w strefach przyszynowych. To z kolei wiąże się z dodatkowymi utrudnieniami dla kierowców.

30 listopada, na czas około 2 tygodni zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu zawężająca do jednego pasa ul. Wyszyńskiego w kierunku Bramy Portowej oraz czasowe wyłączenie z ruchu Ucha Sternickiego – informuje Hanna Pieczyńska, rzecznik prasowy spółki Tramwaje Szczecińskie. – Po zakończeniu prac w strefie przyszynowej, przystanków oraz dojść do nich, możliwe będzie uruchomienie tramwajów we wszystkich relacjach oraz zniesienie utrudnień dla kierowców.

Fot. Urząd Miasta Szczecin

Jakie prace są prowadzone w ramach inwestycji

Zakres przebudowy węzła „Wyszyńskiego” objął między innymi: przebudowę infrastruktury tramwajowej, drogowej, oświetlenia oraz częściowo uzbrojenie podziemne. Zmiany będą odczuwalne także dla pasażerów komunikacji miejskiej dzięki nowym przystankom i przebudowie peronów.

Roboty prowadzone są również na jezdni, chodnikach i ścieżce rowerowej – mówi Hanna Pieczyńska.Przebudowywane są sieci podziemne, a w infrastrukturze tramwajowej pojawią się nowe elementy takie jak sterowanie i ogrzewanie zwrotnic oraz system smarownic.

W ramach umowy pozostało wykonanie prac przy zieleni, uporządkowanie torowiska, wykonanie utwardzenia przy peronach oraz wykończenie stref przy torowisku. Umowne zakończenie całego zadania to koniec stycznia przyszłego roku.

Więcej o inwestycji

Wzdłuż Nabrzeża Wieleckiego tory przebiegać będą po istniejącym śladzie. W ciągu ul. Wyszyńskiego zaprojektowano dwukierunkowy pas autobusowo tramwajowy, natomiast na torowisku pojawiła się dodatkowa dwukierunkowa relacja tramwajowa na kierunku Wyszyńskiego – Stocznia Szczecińska. Długość projektowanych torów to blisko 1150 metrów toru pojedynczego.

Roboty na węźle „Wyszyńskiego” i „Szarych Szeregów” wykonuje firma ZUE S.A. za kwotę 44.894.559,07.

Przedmiotowe zadanie realizowane jest w ramach projektu pn.: „Przebudowa torowisk tramwajowych w Szczecinie – etap II” (umowa o dofinansowanie nr POIS.06.01.00-00-016/16-00) w ramach działania 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach oś Priorytetowa VI Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl