Od 17 sierpnia ulica Celna zostanie udostępniona dla ruchu kołowego

Przebudowa układu komunikacyjnego Międzyodrza trwa. Prace prowadzone są głównie w ciągu ulicy Energetyków oraz ulicy Celnej. Ta ostatnia zostanie wkrótce udostępniona dla ruchu.

Prace w ciągu ulicy Energetyków kontynuowane są zarówno w obrębie nawierzchni jezdni, gdzie wykonywane są masy bitumiczne, jak również w obrębie torowiska tramwajowego. W rejonie ronda prowadzone są prace brukarskie. W najbliższych dniach w ciągu remontowanego odcinka ulicy Celnej wykonywane będą prace przy układaniu mas bitumicznych nowej jezdni. To oznacza, że od środy 17 sierpnia ulica Celna zostanie udostępniona dla ruchu kołowego. Jednocześnie zamknięta dla ruchu zostanie ulica Bulwar Gdański i Śląski na odcinku od ulicy Celnej do ulicy Bytomskiej. Dojazd do firm zostanie zapewniony od strony ul. Św. Floriana.

Celna zostanie udostępniona dla ruchu kołowego
Fot. UM Szczecin
Fot. UM Szczecin

O inwestycji

Inwestycja obejmuje przebudowę ulic Energetyków, Władysława IV oraz części ulic dojazdowych do portu (Spichrzowej, Zbożowej, Celnej, Świętego Floriana, części ulicy Bytomskiej oraz Bulwaru Śląskiego i Gdańskiego). Pracami objęte będą jezdnie, ciągi piesze i pieszo-rowerowe, pojawi się oświetlenie uliczne. W ciągu ul. Energetyków wybudowane zostanie duże rondo z rozjazdem torowiska, tak aby w przyszłości przedłużyć linię tramwajową na Łasztownię. W sąsiedztwie trasy zamkowej powstanie parking park&ride. Pracami objęte będą również sieci podziemne.

Termin wykonania nie może być dłuższy niż 24 miesiące licząc od dnia podpisania umowy. Koszt prac ponad 76 mln zł brutto. Generalnym Wykonawcą jest Firma Budowlano-Drogowa MTM S.A.

Nadzór nad realizacją inwestycji sprawuje spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.

Celna zostanie udostępniona dla ruchu kołowego
Fot. UM Szczecin
Fot. UM Szczecin

Dofinansowanie

Projekt „Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie Międzyodrza” jest współfinansowany ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020; Osi priorytetowej III Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego; działania 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych i będzie realizowany zgodnie z ogólnymi wytycznymi Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2022.

 

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl