Obwodnica Przecławia i Warzymic coraz bliżej. Sześć ofert na budowę pierwszego odcinka

Szczeciński oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad poinformował, że jest sześciu chętnych na budowę pierwszego odcinka obwodnicy Przecławia i Warzymic. Inwestycja praktycznie na pewno zostanie zrealizowana, bo wszystkie oferty mieszczą się w założonym budżecie.

Przetarg dotyczył realizacji pierwszego etapu obwodnicy Przecławia i Warzymic o długości 4,2 km. Chodzi konkretnie o odcinek od ronda Hakena do przecięcia z obecną drogą krajową nr 13 w rejonie skrzyżowania do miejscowości Siadło Górne. Budowa tego fragmentu obwodnicy umożliwi wyprowadzenie ruchu tranzytowego z Przecławia i Warzymic.

Wpłynęło łącznie sześć ofert od wykonawców, które będą teraz sprawdzane. Wszyscy wykonawcy zaoferowali wydłużenie gwarancji jakości do 5 lat i skrócenie czasu realizacji o 3 miesiące – mówi Mateusz Grzeszczuk ze szczecińskiego oddziału GDDKiA.

Drugi etap obwodnicy (od Siadła Górnego do węzła Szczecin Zachód) musi zostać ponownie zaprojektowany. Ma to związek z włączeniem obwodnicy Kołbaskowa do rządowego programu budowy 100 obwodnic. GDDKiA ogłosiła przetarg na aktualizację dokumentacji. Złożone oferty są obecnie analizowane przez komisję.

Korzystne oferty na realizację pierwszego etapu obwodnicy

GDDKiA zabezpieczyła na budowę obejścia Przecławia i Warzymic 124,14 mln zł. Wpłynęło sześć ofert i wszystkie są niższe od zakładanego budżetu. Najtaniej swoje usługi wyceniła firma Budimex, która zaproponowała 85,97 mln zł. Najdroższa oferta złożona przez spółkę Porr opiewa na 116,6 mln zł. Do przetargu stanęły też: Eurovia (101,21 mln zł), konsorcjum firm Polbud-Pomorze, Intop Skarbimierzyce i PRD Nowogard (101,33 mln zł), Strabag (107,31 mln zł) oraz konsorcjum polsko-hiszpańskich spółek Roverpol (107,71 mln zł).

Kiedy powstanie obwodnica Przecławia i Warzymic?

Wybrany w przetargu wykonawca będzie zobowiązany opracować brakujące projekty wykonawcze i przeprowadzić wszystkie zaplanowane roboty budowlane. Inwestycja będzie realizowana zgodnie z pierwotnym projektem budowlanym.

Na wykonanie brakujących projektów wykonawca będzie miał 5 miesięcy. Na roboty budowlane będzie miał 15 miesięcy z wyłączeniem okresów zimowych. Łącznie szacowany czas realizacji wynosi 27 miesięcy od daty podpisania umowy – informuje Mateusz Grzeszczuk.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl