Obwodnica Gryfic coraz bliżej. Jest pozwolenie na budowę i wykonawca

Wojewoda zachodniopomorski Tomasz Hinc podpisał dziś decyzję o zezwoleniu na realizację (tzw. ZRID) obwodnicy Gryfic, więc wkrótce będzie mogła zostać podpisana umowa z wybranym wcześniej wykonawcą. 

Wartą blisko 72 mln zł inwestycję „Budowa obwodnicy Gryfic – połączenie dróg wojewódzkich nr 110 (ul. Niechorska) i nr 105 (ul. Piastów)” zrealizuje firma Budimex, która złożyła najkorzystniejszą ofertę w przetargu. 53 mln zł z tej kwoty pochodzić będzie ze środków RPO WZ 2014-2020, ok. 9,5 mln zł to wkład Województwa Zachodniopomorskiego, a ok. 9,3 mln zł na pozyskanie terenu pod budowę i dofinansowanie samych prac przeznaczy Gmina Gryfice.

Dobre wieści dla mieszkańców Gryfic i Pomorza Zachodniego. Jesteśmy gotowi do podpisania umowy z wykonawcą, a to oznacza, że chwilę później będziemy mogli przekazać plac budowy i zacznie się ta część inwestycji, na którą wszyscy czekaliśmy – realizacja w terenie. Obwodnica poprawi komfort życia w Gryficach i bezpieczeństwo na tamtejszych drogach – mówi marszałek województwa Olgierd Geblewicz.

Północna obwodnica Gryfic o długości ok. 4,5 km połączy drogi wojewódzkie nr 110, 109 i 105. Nowa o droga o szerokości 7 metrów będzie zaliczana do dróg klasy G (głównych).

Projekt przewiduje także budowę rond na skrzyżowaniach z drogami wojewódzkimi nr 110 i 109, nowego mostu przez Regę i wiaduktu nad linią kolejową Koszalin-Goleniów.

To niezwykle ważna i długo wyczekiwana inwestycja dla mieszkańców Gryfic – mówi wojewoda Tomasz Hinc. – Jej realizacja, w szczególności budowa nowego wiaduktu kolejowego i mostu na Redze, poprawi połączenie komunikacyjne i zmniejszy uciążliwy ruch w mieście.

Obwodnica Gryfic ma być gotowa do sierpnia 2021 roku.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl