Nowi wykonawcy dokończą obwodnicę Wałcza. Place budów już przekazane

Szczeciński oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad poinformował o przekazaniu placów budów na obwodnicy Wałcza nowym wykonawcom, którzy dokończą prace niezrealizowane przez Energopol Szczecin.

W piątek plac budowy został przekazany firmie Budimex, która dokończy wiadukty nad obwodnicą. Natomiast wczoraj plac budowy odebrała firma PORR, która dokończy roboty na jezdniach głównych. Nowi wykonawcy dokończą inwestycję, którą pierwotnie miał zrealizować Energopol Szczecin. Udostępnienie obwodnicy Wałcza do ruchu ma nastąpić do końca tego roku.

Nowi wykonawcy już organizują się na placu budowy. W ciągu tygodnia wykonawca robót drogowych rozpocznie wykonywanie robót ziemnych, stabilizacji podłoża i brakujących odcinków podbudowy z kruszywa – informuje Mateusz Grzeszczak ze szczecińskiego oddziału GDDKiA. – Wykonawca wiaduktów również rozpocznie pierwsze roboty przy obiektach nad trasą główną.

obwodnica Wałcza dokończenie prac czerwiec 2020
Przekazanie placu budowy firmie PORR Fot. Materiały GDDKiA

GDDKiA wybrała już także wykonawców robót na węzłach drogowych oraz oznakowania i elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego, ale podpisanie umów będzie możliwe dopiero po zakończeniu trwającej kontroli uprzedniej Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl