Nowe rondo w Szczecinie już prawie gotowe

11:35

Jeśli pozwolą na to warunki atmosferyczne, najpóźniej 9 marca br. otwarte dla ruchu będzie nowe rondo u zbiegu ulic Przelotowej, Łubinowej, Nałkowskiej i Handlowej. Wykonawcy zostało wykonanie oznakowania, uporządkowanie terenu i odbiory końcowe.

W ramach zmian istniejące skrzyżowanie zostało przebudowane na małe rondo. Średnica wyspy środkowej wynosi 10 m, a zewnętrzna 22 m. Na ulicach Łubinowej, Handlowej i Nałkowskiej zaprojektowano wloty o szerokości 3,5 m natomiast wyloty z ronda o szerokości 4,0 m. Dodatkowo na wlocie ulicy Nałkowskiej i Przelotowej poszerzone zostały jezdnie o powierzchnie z kostki kamiennej, co ułatwi przejazd długim pojazdom.

Zmiany w tej okolicy poprawią płynność i bezpieczeństwo kierowców oraz pieszych, dlatego w ramach zmian pojawiły się azyle i elementy odblaskowe. Przebudowane zostały także chodniki, na których zamontowane są płyty ze specjalnymi wypustkami i rowkami pozwalającymi osobom niewidomym i niedowidzącym łatwiejsze poruszanie się.

Umowa na wykonanie zadania została podpisana z firmą Elbud Spółka Cywilna na kwotę 455 000 zł brutto.

Źródło: Zarzad Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie