Nowe kładki dla pieszych na Pomorzanach w przyszłym roku

12:22

14 miesięcy będą trwały prace związane z likwidacją problemu komunikacyjnego, z którym borykają się mieszkańcy Pomorzan. Przekazany już został plac budowy pod budowę dwóch kładek dla pieszych w ramach zadania pn.: „Rozbudowa ul. Krzewinkowej i ul. Budziszyńskiej o ciąg pieszo rowerowy łączący z ul. Budziszyńską i z ul. Zagonową w Szczecinie”.

W tej chwili wejście na istniejącą kładkę i przejście w okolicy torowiska jest niewygodne i niebezpieczne. Wiele osób skracając sobie drogę przechodzi w niedozwolonych miejscach narażając swoje zdrowie i życie. Po zrealizowaniu zadania poprawi się bezpieczeństwo i komfort pieszych i rowerzystów.

Zakres robót budowlanych obejmuje w szczególności:

  • Rozbiórkę ustroju nośnego i podpór istniejącej kładki dla pieszych nad torami PKP przy ul. Budziszyńskiej,
  • Budowę kładki dla pieszych nad ul. Ustowską z wykorzystaniem rozebranego ustroju nośnego, po jego wcześniejszej adaptacji zgodnie z dokumentacją projektową,
  • Budowę kładki dla pieszych nad torami PKP między ul. Budziszyńską, a ul. Krzewinkową,
  • Budowę zejścia z kładki dla pieszych nad torami PKP na ul. Przy ogrodach w formie schodów oraz szybu windowego,
  • Budowę oświetlenia kładek oraz ciągów pieszo – rowerowych,
  • Budowę odwodnienia kładek oraz ciągów pieszo-rowerowych,
  • Przebudowę kolidującego uzbrojenia,
  • Wprowadzenie stałej organizacji ruchu,
  • Wykonanie elementów małej architektury i zieleni.

W tej chwili trwają prace związane z organizacją placu budowy i przygotowania do właściwych robót. W początkowym etapie nie będzie żadnych utrudnień dla pieszych. Prace przez 14 miesięcy wykonywać będzie firm Strabag z kwotę 8 946 816, 53 zł.

Źródło: Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie