Nie będzie autobusu na Łasztownię. Miasto wyjaśnia dlaczego

Z odpowiedzi na interpelację złożoną przez radnego Przemysława Słowika (KO) wynika, że szczeciński magistrat nie planuje uruchomienia stałego połączenia autobusowego na Łasztownię. Jako powody miasto wskazuje utrudnienia związane z układem drogowym i nieregularność wydarzeń odbywających się w tej części miasta.

W piśmie skierowanym do prezydenta Szczecina Przemysław Słowik zwraca uwagę, że kreowana na serce miasta Łasztownia jest wykluczona komunikacyjnie, gdyż jej najdalej położony punkt jest oddalony od najbliższego przystanku komunikacji zbiorowej (ul. Wyszyńskiego) o prawie dwa kilometry. Radny zaproponował więc, by do czasu wybudowania nowej przeprawy mostowej z linią tramwajową, na Łasztownię kursował autobus komunikacji miejskiej. Sugeruje, że mogłoby to nastąpić „przynajmniej w sezonie letnim, kiedy pogoda i organizowane wydarzenia zachęcają do wybrania się w te okolice Szczecina”.

Okazuje się jednak, że miasto nie planuje uruchomienia stałego połączenia autobusowego na Łasztownię. W odpowiedzi na interpelację zastępca prezydenta Szczecina Anna Szotkowska wymienia kilka powodów tej decyzji. Jednym z nich jest obecny układ drogowy w tej części miasta. „Wnioskowane połączenie komunikacyjne z rejonem Łasztowni, „Starej Rzeźni” z uwagi na brak miejsca bezpiecznego zawracania autobusów (pętli autobusowej) na ulicy Wendy nie pozwała skierować tam linii autobusowej. Ponadto z uwagi na brak możliwości wjazdu w ten rejon z centrum, musiałby on się odbywać objazdem przez ulicę Celną, Bulwar Gdański, Bytomską wydłużając trasę linii, zwiększając koszty jej obsługi i powodując ograniczenia w istniejącej siatce połączeń” – wyjaśnia Anna Szotkowska.

Kolejnym powodem wskazanym przez wiceprezydent Szczecina jest fakt, że wydarzenia, na które licznie przybywają mieszkańcy, odbywają się w różnych porach i okresach. Ta nieregularność sprawia, że trudno byłoby ustalić stały, cykliczny rozkład jazdy.

„W przypadku organizowania szczególnych wydarzeń, można rozważyć uruchomienie, w miarę posiadanych środków, specjalnych połączeń autobusowych, dla których organizator zapewniłby bezpieczne do zawracania miejsce oraz określiłby zakres i ilość proponowanych kursów” – czytamy w odpowiedzi na interpelację.

Dojazd w ten rejon miasta będzie dużo łatwiejszy po wybudowaniu Mostu Kłodnego oraz przebudowie układu dróg na Międzyodrzu. Na nowym moście ma bowiem odbywać się obustronny ruch pieszych, rowerzystów, samochodów oraz tramwajów.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl