Na węźle Głębokie trwają prace przy budowie pętli autobusowo-tramwajowej [zdjęcia]

Z dnia na dzień plac budowy węzła Głębokie w Szczecinie coraz bardziej się zmienia. Obecny stan prac można zobaczyć na najnowszych zdjęciach.

Na ul. Zegadłowicza oraz przy skrzyżowaniu wykonawca realizuje prace ziemne i sieciowe. Sporo dzieje się też w innych miejscach tej rozległej inwestycji.

Trwają prace przy budowie pętli tramwajowo-autobusowej. Układane są kolejne fragmenty torowiska wzdłuż wyznaczonych przyszłych peronów tramwajowych – informuje Piotr Zieliński, rzecznik miasta ds. inwestycji. – Na kolejnym fragmencie ulicy Kupczyka trwa skuwanie fragmentów starej nawierzchni jezdni. Przypominamy, że obowiązuje tam ruch wahadłowy.

Miasto ponawia też apel do pieszych dotyczący korzystania z leśnej ścieżki, wyznaczonej w celu ominięcia terenu, na którym prowadzone są roboty budowlane wzdłuż ulicy Zegadłowicza. Wyznaczone przejścia dla pieszych i oznakowane obejście są także w rejonie skrzyżowania przy jeziorze Głębokie.

Co powstanie w ramach inwestycji?

Projekt przewiduje budowę pętli tramwajowo-autobusowej z peronami tramwajowo-autobusowymi door to door, miejscami postojowymi Kiss & Ride, stanowiskami do postoju taksówek, parkingiem rowerowym, stanowiskiem wypożyczalni roweru miejskiego, a także budynkiem socjalnym z poczekalnią dla pasażerów. Na jej terenie zostanie zamontowanych osiem dwustronnych wiat przystankowych oraz elementy małej architektury (m.in. ławki, przysiadki i kosze na śmieci). Węzeł będzie również wyposażony w System Informacji Pasażerskiej i system zasilania telefonów komórkowych (ładowny poprzez panele słoneczne).

Zaplanowano również budowę czterowlotowego ronda turbinowego (powstanie w ramach przebudowy skrzyżowania Al. Wojska Polskiego z ul. Zegadłowicza, ul. Kupczyka i ul. Miodową) oraz parkingu z zachowaniem walorów parkingu leśnego i okolicznego drzewostanu.

W ramach inwestycji przebudowane zostaną również okoliczne ulice. W al. Wojska Polskiego zaprojektowano dwie jezdnie po dwa pasy ruchu (po stronie zachodniej będzie wydzielony ciąg pieszo-rowerowy, oddzielony od jezdni pasem zieleni o szerokości 3 m). Z kolei na ul. Zegadłowicza na odcinku od skrzyżowania al. Wojska Polskiego do skrzyżowania z ul. Kąpieliskową (ok. 300 metrów) przewidziano jezdnię o szerokości 7 m (2 x 3,5 m).

Do nowego układu drogowego włączona zostanie także ul. Kąpieliskowa. Po stronie zachodniej (pomiędzy krawędzią jezdni a ogrodzeniem kąpieliska „Głębokie”) powstanie dwukierunkowa ścieżka rowerowa o szerokości 2,5 m i chodnik o szerokości 2,25 m.

Ze względu na przebudowę skrzyżowania i budowę wjazdu na pętlę będzie musiał zostać przebudowany odcinek ulicy Miodowej. Pomiędzy istniejącym budynkiem restauracji a pętlą tramwajowo-autobusową zaprojektowano ścieżkę rowerową o szerokości 2 m z włączeniem do układu dróg leśnych, a w pobliżu skrzyżowania powstanie wlot na układ ścieżek rowerowych z jezdni ul. Miodowej.

Projekt przewiduje też przebudowę ul. Kupczyka na odcinku ponad 1,8 km. Będzie tam nowa jezdnia o szerokości 6 m (2 x 3 m), ciągi pieszo-rowerowe i ścieżka rowerowa.

Inwestycja obejmie również budowę oświetlenia, kanalizacji deszczowej oraz przebudowę instalacji podziemnych.

Firma Strabag na realizację wszystkich prac ma 24 miesiące od dnia podpisania umowy.

Węzeł Głębokie to pierwsza z dużych inwestycji komunikacyjnych, za której realizację odpowiedzialna jest spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl