Na ulicy 3 Maja obowiązuje nowa organizacja ruchu

Na wschodniej nitce ul. 3 Maja w Szczecinie powstały pasy rowerowe i miejsca parkingowe. Ustawiono też oznakowanie pionowe. Do wymalowania pozostał odcinek zachodni.

Na ulicy 3 Maja na odcinku od ulicy Owocowej jezdnię zawężono do jednego pasa ruchu. Wydzielono pas rowerowy, a także zatokę do parkowania równoległego. Na odcinku pomiędzy dwoma wlotami placu Zawiszy Czarnego pas rowerowy przejdzie w pas do skrętu w prawo. Na dalszym fragmencie, od placu Zawiszy Czarnego, jezdnia ponownie została zwężona do jednego pasa ruchu ogólnego oraz pasa dla jednośladów.

Zmianie nie uległ sposób parkowania pod Przychodnią Kolejową. Pozostawiono wydzielone miejsca do parkowania skośnego (częściowo w jezdni, częściowo w chodniku). Pomiędzy wlotami placu Stefana Batorego wydzielona została zatoka do parkowania równoległego. Dalej zaprojektowano dwa pasy ruchu ogólnego i pas rowerowy, który kończy się przed skrzyżowaniem z ulicą Dworcową. Od tego miejsca rowerzyści mają do dyspozycji wybudowaną w maju ścieżkę rowerową, prowadzącą do Bramy Portowej i dalej w ciągu alei Niepodległości i alei Wyzwolenia.

Na jezdni zachodniej (kierunek do ulicy Owocowej) zaprojektowano dwa pasy dla ruchu ogólnego i pas rowerowy na odcinku od ulicy Dworcowej do ulicy Narutowicza. Ze względu na nietypowy przebieg drogi z pierwszeństwem przejazdu, na skrzyżowaniu z ulicą Narutowicza pas rowerowy poprowadzony zostanie pomiędzy pasem jazdy na wprost a pasem do jazdy w prawo. Na dalszym odcinku jezdnia zwężona zostanie do jednego pasa ruchu, a przy drodze dla jednośladów wyznaczone będą skośne miejsca parkingowe — częściowo na jezdni, częściowo na chodniku. Przed ulicą Owocową pas rowerowy przejdzie w pas do skrętu w prawo.

W ciągu ulic Dworcowej i 3 Maja istnieją już wymalowane przejazdy rowerowe, które umożliwiają przejazd przez torowisko tramwajowe.

Projekt pasów dla jednośladów na ul. 3 Maja jest realizowany jako część koncepcji SBO „Rowerowa Rewolucja”.

Źródło: Zarząd Dróg i Komunikacji Miejskiej w Szczecinie