Na Prawobrzeżu powstanie nowe rondo

10:34

W najbliższych dniach rozpocznie się przebudowa skrzyżowania ulic Przelotowej, Łubinowej, Nałkowskiej i Handlowej. Przekazany został plac budowy, a wykonawca czeka tylko na sprzyjające warunki atmosferyczne, żeby poprawić płynność i bezpieczeństwo ruchu w tym miejscu.

W ramach zmian istniejące skrzyżowanie zostanie przebudowane na małe rondo. Średnica wyspy środkowej wyniesie 10 m, a zewnętrzna 22 m. Na ulicach Łubinowej, Handlowej i Nałkowskiej zaprojektowano wloty o szerokości 3,5 m natomiast wyloty z ronda o szerokości 4,0 m. Dodatkowo na wlocie ulicy Nałkowskiej i Przelotowej poszerzone zostaną jezdnie o powierzchnie z kostki kamiennej, co ułatwi przejazd długim pojazdom.

Zmiany w tej okolicy mają poprawić płynność i bezpieczeństwo kierowców i pieszych, dlatego w ramach zmian pojawią się azyle i elementy odblaskowe. Przebudowane zostaną także chodniki, na których zamontowane zostaną płyty ze specjalnymi wypustkami i rowkami pozwalającymi osobom niewidomym i niedowidzącym łatwiejsze poruszanie się.

Czasowa organizacja ruchu przewiduje utrudnienia dla kierowców i pieszych, jednak w pierwszym z etapów kierowcy będą jeździli bez zmian, a w kolejnych uciążliwość poruszania się nie będzie duża. Prosimy jednak kierowców i pieszych o szczególną uwagę w rejonie prowadzonych prac.

Umowa została podpisana z firmą Elbud Spółka Cywilna na kwotę 455 000 zł brutto. Wykonawca na realizowanie prac ma 45 dni od dnia przekazania placu budowy.

Źródło: Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie