Na Prawobrzeżu powstaną nowe drogi rowerowe i chodniki. Przetarg już ruszył

Urząd Miasta Szczecin ogłosił przetarg na budowę ścieżek rowerowych oraz przebudowę chodników i parkingów wzdłuż ulicy Łubinowej.

Projekt przewiduje budowę ciągów pieszo-rowerowych o szerokości od 3,8 do 7 metrów po wschodniej stronie ulicy Łubinowej (od strony osiedla Majowe) oraz wewnętrznej drogi wspomagającej (dla ruchu samochodowego, rowerowego oraz pieszego) na odcinku od ulicy Gombrowicza do ulicy Maciejowickiej. Inwestycja obejmie również przebudowę przystanków, budowę parkingu i rozbudowę sieci chodników prowadzących w kierunku osiedla Majowego. Zaplanowano też korektę geometrii wlotu w ul. Maciejowicką.

Po stronie zachodniej, wzdłuż całego odcinka ulicy Łubinowej, zostanie poprowadzony ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 4-8 metrów. Tu również przewiduje się przebudowę przystanków autobusowych, schodów prowadzących w kierunku osiedla Słonecznego oraz remont zjazdów na drogi wewnętrzne i pętlę autobusową – informuje Paulina Łątka z Centrum Informacji Miasta.

Po obu stronach ulicy powstaną ścieżki rowerowe z nawierzchnią bitumiczną o szerokości 2–2,5 metra, które zostaną włączone w system istniejących już w tym rejonie dróg rowerowych.

W ramach przedsięwzięcia wykonane zostaną także inne prace. Są wśród nich m.in. budowa i przebudowa sieci wodociągowej, budowa kanalizacji deszczowej, a także budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego.

Firmy zainteresowane realizacją inwestycji mogą składać swoje oferty do 13 lutego, do godz. 10.30. Przyszły wykonawca będzie musiał zakończyć prace budowlane do 30 marca 2021 roku.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl