Ubezpieczenie OC jest obowiązkowe dla wszystkich posiadaczy pojazdów mechanicznych podlegających rejestracji. Nie można więc uniknąć konieczności jego zakupu. Kierowca ma jednak dowolność w wyborze towarzystwa ubezpieczeniowego, z którym podpisze umowę na ochronę ubezpieczeniową OC. Na jakie kwestie powinien on zwrócić przy tym uwagę?

Niezmienny zakres ubezpieczenia

Firmy ubezpieczeniowe oferujące ubezpieczenie komunikacyjne OC muszą zapewniać swoim klientom ten sam zakres ochrony ubezpieczeniowej. Jest to wymóg wynikający z ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Poza tym ubezpieczenie musi mieć takie same górne limity sum gwarancyjnych, w wysokości:

  • 6 070 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych – w przypadku szkód osobowych,
  • 1 220 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych – w przypadku szkód w mieniu.

Przeliczenia euro na złotówki dokonuje się z zastosowaniem kursu średniego, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski i obowiązującego w dniu wyrządzenia szkody.

Powoduje to, że kierowca wykupujący ubezpieczenie OC samochodu, powinien zwracać uwagę przy analizowaniu różnych ofert ubezpieczeniowych niemalże wyłącznie na cenę polisy.

Najważniejszym czynnikiem wyboru ubezpieczenia komunikacyjnego OC pojazdu jest cena. Ubezpieczyciele mają w zasadzie dowolność w kształtowaniu polityki cenowej ubezpieczeń OC, dlatego warto porównać ze sobą co najmniej kilka różnych ubezpieczeń tego samego auta, aby wybrać najkorzystniejszą cenowo ofertę. Niekoniecznie będzie ona wystosowana przez dotychczasowe towarzystwo ubezpieczeniowe lub firmę, która stosuje najwyższy pułap zniżek dla bezszkodowych kierowców (70 lub 80 proc., podczas gdy standardem jest 60 proc. zniżki na OC). Kalkulator ubezpieczeń OC AC pomoże kierowcy w szybkim porównaniu ofert ubezpieczeniowych. Wystarczy wpisać w elektronicznym formularzu dane dotyczące ubezpieczanego pojazdu oraz jego właściciela. Bardzo istotne jest podanie m.in. wysokości przysługujących kierowcy zniżek za bezszkodową jazdę lub liczby szkód w ciągu ostatnich 2-3 lat.

Poza ceną, klient powinien wziąć pod uwagę to czy ubezpieczyciel oferuje dodatkowe profity, np. tańsze ubezpieczenie AC dla swoich klientów, czy też zniżki za wykupienie polisy online.

Źródło: Magdalena Borowska z  porównywarki ubezpieczeń OC Ubezpieczamy Auto