Na alei Niepodległości powstanie nowa ścieżka dla rowerzystów

13:13

W najbliższych dniach rozpocznie się budowa drogi dla rowerów na alei Niepodległości (od 3 maja do Bramy Portowej, po stronie wschodniej). Inwestycja poprawi komfort cyklistów i uporządkuje ruch ma chodniku w tym rejonie.

W ramach zadania wykonana zostanie nawierzchnia dróg rowerowych w istniejących ciągach pieszych i przebudowane zostaną chodniki. Po stronie wschodniej zaprojektowano drogę rowerową dwukierunkową. Przebieg odcinka dla cyklistów wyznaczono z uwzględnieniem pozostawienia miejsc postojowych, ze zamianą sposobu parkowania na równoległy. Przestrzeń na chodniku będzie o szczerości 4,3-4,9 m. Zmiany wprowadzone zostaną także w sygnalizacji świetlnej, aby uwzględnić ruch rowerowy w tym rejonie.

W ramach tego zadania powstanie ponad 100 m ścieżki rowerowej, która włączona zostanie w sieć już istniejących dróg dla jednośladów.

W najbliższy czwartek nastąpi przekazanie placu budowy, a następnie rozpoczną się roboty. Prace wykona firma ELBUD S.C. za kwotę 277.563, 79 zł w ciągu 30 dni – w zależności od warunków atmosferycznych.

Źródło: Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie