Można już korzystać z kładek na ulicy Budziszyńskiej

Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie poinformował, że nowe obiekty zostały dziś oddane do użytku. 

Wcześniej wejście na kładkę i przejście w okolicy torowiska było niebezpieczne, zwłaszcza, że wiele osób skracało sobie drogę przechodząc w niedozwolonych miejscach.

Dzięki nowym kładkom poprawi się bezpieczeństwo pieszych oraz zwiększy się komfort dla rodziców z dziećmi w wózkach i rowerzystów.

Fot. ZDiTM w Szczecinie

Prace w ramach inwestycji objęły m.in. budowę kładki dla pieszych nad ul. Ustowską, budowę kładki dla pieszych nad torami PKP między ul. Budziszyńską a ul. Krzewinkową, budowę zejścia z kładki dla pieszych nad torami PKP na ul. Przy Ogrodach w formie schodów oraz szybu windowego, oświetlenie kładek oraz ciągów pieszo-rowerowych, odwodnienie kładek oraz ciągów pieszo-rowerowych, przebudowę kolidującego uzbrojenia, wykonanie elementów małej architektury i zieleni.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl