Most Cłowy już bez środkowej części przęsła [zdjęcia]

10:30

Zakończył się pierwszy etap związany z demontażem nośnej części Mostu Cłowego. Z sukcesem usunięty został środkowy element przęsła środkowego. Prace rozbiórkowe będą trwały jeszcze do końca roku.

W pierwszej kolejności, podparte zostało przęsło, które uległo awarii. Następnie podniesione i wysunięte zostało przęsło środkowe. Ten etap był najbardziej skomplikowany i trwał dwa dni. Pozostałe części zostaną pocięte podłużnie i poprzecznie i także opuszczone.

Po realizacji tej części umowy wykonawca przystąpi do prac naprawczych i konserwacyjnych na filarach i przyczółkach. Przekazanie projektu wykonawczego i budowlanego obiektu powinno nastąpić do końca stycznia.

Przygotowane w 9 częściach stalowe konstrukcje przypłyną do Szczecina z Gdyni. Z uwagi na wymagany, krótki czas remontu i wykorzystanie istniejących podpór zdecydowano się na odtworzenie istniejących przęseł jako konstrukcji zespolonej o wyglądzie podobnym do poprzedniej. W przekroju poprzecznym ustrój nośny składa się z trzech skrzynek stalowych o wymiarach podobnych do oryginału i płyty żelbetowej współpracującej. Konstrukcja została zaprojektowana tak, aby można było ją zmontować z wykorzystaniem transportu wodnego.

Pełna przejezdność mostu powinna być osiągnięta do 31 lipca 2017 roku.

Źródło: Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie