Miasto zapowiada publiczną dyskusję w sprawie trasy tramwaju na ul. 26 Kwietnia

Zapytanie do Prezydenta Szczecina w sprawie planowanej trasy tramwaju na ulicy 26 kwietnia przesłał radny z klubu Prawa i Sprawiedliwości Maciej Ussarz.

W piśmie adresowanym do Piotra Krzystka, szczeciński radny pyta „co spowodowało, że tramwaj na 26 Kwietnia nie pojedzie, zgodnie z pierwotną koncepcją (linia biała kropkowana), tylko ulicą Santocką i Witkiewicza (linia żółta przerywana)? W tym kształcie mieszkańcy zamieszkujący obszar osiedla Kaliny zaznaczony na czerwono dalej pozostają nieskomunikowani środkami komunikacji miejskiej ze śródmieściem”.

Fot. Maciej Ussarz (bip.um.szczecin.pl)

Odpowiedzi na zapytanie, w imieniu Prezydenta Szczecina, udzieliła jego zastępczyni, Anna Szotkowska. Wyjaśniła, że „w opracowanej na zlecenie Gminy Miasto Szczecin „Analizie techniczno-eksploatacyjnych i organizacyjnych uwarunkowań wykorzystania tramwaju dwukierunkowego w systemie publicznego transportu zbiorowego na obszarze miasta Szczecin” wskazano różne warianty przebiegu trasy tramwajowej obejmujące ulicę 26 Kwietnia, w tym zarekomendowano wariant najbardziej optymalny”. Zaznaczyła jednak, że wskazany wyżej wariant nie jest ostateczny, a „o podjęciu realizacji tego zadania w danym wariancie, przeprowadzona zostanie publiczna dyskusja celem podjęcia optymalnej decyzji”.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl