Planowana rozbudowa zakłada powstanie dwóch nowych odcinków: odcinka prawobrzeżnego do ul. Handlowej oraz lewobrzeżnego w ciągu ulicy 26 kwietnia. Miasto chce też utworzyć Sieć Tramwajową Prawobrzeże.

Szybki Tramwaj ma spełniać swoją rolę do ulicy Handlowej – mówi Piotr Krzystek, prezydent Szczecina. – Natomiast o to w jakiej kolejności będzie powstawała sieć na Prawobrzeżu zdecydujemy po konsultacjach z ekspertami i mieszkańcami tej części miasta.

Proponowane rozwiązanie zakłada bezkolizyjne połączenie tramwajowe miasta na osi zachód – wschód (od ulicy Derdowskiego do ulicy Handlowej na prawobrzeżu). Miasto nie wyklucza, że po wybudowaniu tych dwóch odcinków, uruchomione zostanie połączenie z wykorzystaniem składów tramwaju dwukierunkowego.

Planowana jest również realizacja nowego projektu tramwajowego Sieć Tramwajowa Prawobrzeże, który przewiduje trzy przebiegi nowych tras tramwajowych od ulicy Handlowej. O kolejności ich realizacji mają zdecydować kompleksowe konsultacje sieci transportowej dla Prawobrzeża, które mają potrwać do końca 2017 roku.

Każda z przedstawionych koncepcji jest możliwa do realizacji i potrzebna by w pełni skomunikować Prawobrzeże w jego granicach – dodaje prezydent.

Źródło: Urząd Miasta Szczecin