Miasto ogłasza kolejny przetarg. Kto podejmie się budowy Węzła Łękno?

Miasto Szczecin ogłosiło przetarg na budowę kolejnego fragmentu Trasy Średnicowej oraz Węzła Łękno. Jakie prace zostaną wykonane w ramach projektu?

Z komunikatu przesłanego przez Centrum Informacji Miasta wynika, że zakres inwestycji obejmuje m.in.:

 • budowa Obwodnicy Śródmieścia Szczecina od ul. Arkońskiej/Niemierzyńskiej do początku łącznic węzła;
 • przebudowa Al. Wojska Polskiego z budową skrzyżowania z wyspą centralną wraz z sygnalizacją świetlną;
 • przebudowa torowiska tramwajowego w Al. Wojska Polskiego, wykonanie pasa autobusowo-tramwajowego wraz z budową peronów na wysokości ul. Jasienicy;
 • przebudowa wlotu ul. Traugutta, ul. Zaleskiego;
 • przebudowa ul. Jasienicy, ul. Kochanowskiego;
 • przebudowa linii kolejowej 406 na długości 1,2km (zakończenie przebudowy przed wiaduktem w ciągu ul. Mickiewicza), wraz z peronami pod węzłem Łękno;
 • przebudowa przejazdu kolejowego w ul. Zaleskiego;
 • budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych;
 • budowa jednostronnej ścieżki rowerowej i ciągu pieszego wzdłuż Obwodnicy Śródmieścia Szczecina (od ul. Arkońskiej/Niemierzyńskiej do Al. Wojska Polskiego), obustronnych ścieżek i chodników wzdłuż Al. Wojska Polskiego;
 • budowa parkingu rowerowego;
 • budowa ekranu akustycznego;
 • budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej;
 • przebudowa kolidującego uzbrojenia;
 • wykonanie zieleni.

Firmy zainteresowane udziałem w przetargu mogą wysyłać swoje oferty do 19 marca br. Przyszły wykonawca będzie miał 24 miesiące na wykonanie inwestycji, licząc od dnia podpisania umowy.

Projekt, o którym mowa w artykule, otrzymał dofinansowanie w ramach Działania 2.2 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. Wysokość dofinansowania wynosi 73 mln zł.

Więcej informacji o przetargu można znaleźć TUTAJ.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl