Zakończył się kolejny etap remontu Mostu Cłowego. W tym tygodniu sfinalizowano montaż konstrukcji stalowej ustroju nośnego.

Wykonany został styk środkowy pomiędzy dwoma częściami konstrukcji. Obecnie trwa deskowanie i montaż zbrojenia płyty pomostu, która zostanie zespolona z już zamontowaną konstrukcją stalową. W najbliższych dniach rozpoczną się również roboty związane z zasypywaniem wykopów za przyczółkami. Pełną przejezdność przeprawa ma osiągnąć do 31 lipca.

Źródło: Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie