Komunikacja miejska w okresie świąteczno-noworocznym

11:39
zmiana trasy autobusów 58, 59, 523 i 524

W związku z świętami Bożego Narodzenia i Nowym Rokiem nastąpią zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej w Szczecinie.

Wszystkie aktualne rozkłady jazdy znajdują się już na stronie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie. Pasażerowie proszeni są o zapoznanie się ze zmianami i dokładne zaplanowanie podróży w tych dniach.

24.12.2016 r. (sobota — Wigilia)

Tramwaje będą kursowały według sobotnich rozkładów jazdy do godziny 17:00. Po tym czasie nastąpi stopniowe ograniczanie częstotliwości poprzez wycofywanie poszczególnych pojazdów z ruchu. Po godzinie 17:40 na skróconej trasie będzie jeździłl tramwaj linii 8.

Autobusy wszystkich linii do godziny 17:30 będą kursowały według sobotnich rozkładów jazdy. Po tej godzinie nastąpi stopniowe wycofywanie niektórych pojazdów z ruchu.

25.12 i 26.12.2016 r. (niedziela i poniedziałek — I i II dzień świąt Bożego Narodzenia)

Tramwaje na wszystkich liniach kursować będą według rozkładów jazdy dla Wielkanocy, Bożego Narodzenia i Nowego Roku z częstotliwością co 20 minut w godzinach 11-18 i co 24 minuty w pozostałych godzinach.

Autobusy linii nr 52, 55, 58, 59, 61, 63, 64, 70, 72, 73, 74, 76, 80, 83, 86, 88, 93, 101, 105, 108, 121, 122, 123, 124 będą kursowały według świątecznych rozkładów jazdy.

Autobusy niżej wymienionych linii będą kursowały według rozkładów jazdy dla Wielkanocy, Bożego Narodzenia i Nowego Roku z następującymi częstotliwościami:

A co 20 minut
B co 20 minut
C co 90 minut
51 co 20-24 minuty
53 co 24-30 minut
54 co 60 minut
57 co 30 minut
60 co 24-30 minut
65 co 40-48 minut
67 co 20-24 minuty
69 co 20-24 minuty
71 co 20-24 minuty
75 co 20-24 minuty
77 co 45 minut
79 co 60 minut
81 co 70 minut
82 co 60 minut
84 co 60 minut
87 co 30 minut
102 co 40 minut
103 co 50 minut
106 co 60 minut
107 co 20 minut
856 co 40-48 minut
896 co 40-48 minut

27.-31.12.2016

Autobusy i tramwaje wszystkich linii kursować będą według normalnie obowiązujących rozkładów jazdy, za wyjątkiem linii zawieszanych z uwagi na ferie świąteczne oraz linii 62, dla której nastąpi wcześniejszy zjazd w dniu 31.12.

W okresie ferii świątecznych w szkołach, tj. od 23.12.2016 r. do 31.12.2016 r.:

* zawiesza się kursowanie autobusów linii nr 109, 110, D, E;
* na liniach nr 103, 106, 122 i C nie będą wykonywane kursy realizowane w dni nauki w szkołach;
* na linii nr 111 obowiązywać będzie rozkład jazdy ważny w okresie wolnym od nauki w szkołach.

01.01.2017 r. (niedziela — Nowy Rok)

Tramwaje i autobusy wszystkich linii kursować będą według rozkładów obowiązujących w dniach 25 i 26.12.2016 r.

Komunikacja nocna w Sylwestra i Nowy Rok, tj. w nocy z 31.12.2016 r. na 01.01.2017 r. odbywać się będzie według rozkładów jazdy obowiązujących tak jak w nocy z soboty na niedzielę. W pozostałym okresie — według normalnie obowiązujących rozkładów jazdy.

Źródło: Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie