Kolejny etap torowej rewolucji – od 20 lutego część placu Żołnierza Polskiego zamknięta

W sobotę 20 lutego wprowadzony zostanie kolejny etap czasowej organizacji ruchu związanej z przebudową torowisk w Szczecinie.

W ramach tego etapu w dalszym ciągu prace będą się odbywać na torowisku wzdłuż ulicy Matejki na odcinku od ulicy Piłsudskiego do placu Żołnierza Polskiego. Dodatkowo roboty rozpoczną się na odcinku wzdłuż placu Żołnierza Polskiego w części od ul. Matejki do al. Wyzwolenia. Roboty obejmą także jezdnię północną (w kierunku do al. Wyzwolenia).

W związku z tym w dalszym ciągu będą obowiązywać zmiany wprowadzone w poprzednim etapie prac, ale dodatkowo 20.02 zostaną wprowadzone następujące zmiany w organizacji ruchu:

 • Na skrzyżowaniu Matejki — Piłsudskiego na wlocie południowym ponownie będzie możliwy skręt w lewo z dwóch pasów ruchu.
 • Na skrzyżowaniu przy placu Hołdu Pruskiego na wlocie od Trasy Zamkowej możliwy będzie jedynie skręt w prawo w kierunku ulicy Matejki.
 • Zmienione zostaną programy sygnalizacji świetlanej na skrzyżowaniach: Matejki — Piłsudskiego i plac Hołdu Pruskiego oraz na placu Żołnierza Polskiego — al. Wyzwolenia.

Ze względu na panujące warunki atmosferyczne w ostatnich dniach część prac nie mogła być prowadzona. Wykonawca wstrzymał prowadzenie zaplanowanych prac budowlanych branży drogowo-torowej, sanitarnej i elektro-energetycznej z uwagi na silne opady śniegu i niskie temperatury.

Materiały prasowe

Planowane prace

W najbliższym czasie, jeśli pozwoli na to pogoda, w planach, w zależności od odcinka, jest między innymi:

 • rozpoczęcie lub ciąg dalszy rozbiórki istniejących elementów jezdni,
 • demontaż istniejącego oznakowania,
 • rozpoczęcie lub ciąg dalszy rozbiórki istniejącego torowiska tramwajowego,
 • rozpoczęcie lub ciąg dalszy rozbiórki elementów podwieszeń trakcyjnych,
 • tyczenie sytuacyjne i wysokościowe zaprojektowanych elementów uzbrojenia podziemnego oraz konstrukcji dróg i torowiska,
 • bieżąca inwentaryzacja geodezyjna wykonanych prac,
 • rozpoczęcie prac wodno-kanalizacyjnych: odcinek kanalizacji deszczowej, montaż rur osłonowych w korycie torowym,
 • rozpoczęcie prac w zakresie elektro-energetyki: układanie rur osłonowych przez koryto torowe.

Więcej o zadaniu

Projekt przebudowy torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu al. Niepodległości — pl. Żołnierza Polskiego — Matejki — al. Wyzwolenia — pl. Rodła — rondo Giedroycia — Dworzec Niebuszewo zakłada poprawę infrastruktury tramwajowej na łącznym odcinku około 8 kilometrów toru pojedynczego, ale także kompleksowo odpowie na potrzeby pasażerów komunikacji miejskiej, pieszych, rowerzystów i kierowców. Poprawi ich komfort i bezpieczeństwo.

Zakres robót obejmuje:

 • przebudowę torowiska w al. Niepodległości oraz al. Wyzwolenia do ronda Giedroycia,
 • przebudowę torowiska w ciągu ul. Kołłątaja, ul. Asnyka,
 • przebudowę pętli Dworzec Niebuszewo,
 • przebudowę torowiska w ciągu pl. Żołnierza Polskiego, ul. Matejki i ul. Piłsudskiego,
 • przebudowę placu Rodła i placu Żołnierza Polskiego,
 • przebudowę torowiska wraz z siecią trakcyjną w pasie rozdziału na odcinkach wydzielonych oraz przebudowę całej ulicy na odcinkach torowiska wbudowanego w jezdnię (łącznie ok. 8034 mtp),
 • nadanie priorytetu dla komunikacji miejskiej na całym odcinku poprzez wykonanie pasów autobusowo-tramwajowych,
 • budowę przystanków „wiedeńskich” tramwajowych/przebudowę peronów przystankowych,
 • integrację przestanków autobusowych i tramwajowych,
 • ułatwienie przesiadek, poprawę komfortu obsługi pasażerów,
 • budowę wydzielonych miejsc postojowych,
 • budowę pasów rowerowych,
 • przebudowę chodników oraz zjazdów,
 • przebudowę sieci trakcyjnej,
 • przebudowę oświetlenia ulicznego,
 • przebudowę sygnalizacji świetlnej wraz ze zmianą organizacji ruchu.

Wykonawca — ZUE S.A ma 720 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy na zadanie pod nazwą „Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną od pl. Żołnierza do pętli Niebuszewo oraz w ciągu pl. Żołnierza Polskiego — ul. Matejki — ul. Piłsudskiego (do pl. Rodła)”. Wartość umowy to 174 429 663,24 zł.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl