Kolejny duży krok w kierunku zachodniej obwodnicy Szczecina

Ruszył przetarg na opracowanie uproszczonej koncepcji programowej dla zachodniej obwodnicy Szczecina. W ramach inwestycji ma powstać ok. 50-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej łączący węzeł Kołbaskowo z węzłem Goleniów, a także 2,5-kilometrowy tunel pod Odrą i Kanałem Polickim (Police – Święta).

Uruchomienie przetargu przez szczeciński oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad było możliwe dzięki uzgodnieniu programu inwestycji dla procesu przygotowawczego tej budowy przez ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka.

Dzięki uzgodnieniu Programu inwestycji i środkom finansowym na przygotowanie dokumentacji będzie możliwa realizacja oczekiwanej od wielu lat – zachodniej obwodnicy Szczecina – mówi Tomasz Hinc, wojewoda zachodniopomorski. – Dzięki obwodnicy i jej kluczowej części tj. przeprawie Police-Święta znacząca część transportu ciężkiego ominie stolicę województwa, istotnie zmniejszy się również czas dojazdu do lotniska i nad morze.

Szczeciński ring

Zachodnia obwodnica Szczecina ma założeniu być przedłużeniem drogi ekspresowej S6. W ramach ogłoszonego dziś przetargu zaprojektowane zostaną m.in. odcinek drogi ekspresowej o długości około 50 km, tunel pod rzeką Odrą i Kanałem Polickim o długości ponad 2,5 km i siedem węzłów drogowych. Nowy odcinek drogi ekspresowej będzie stanowił obwodnicę miasta na wzór berlińskiego ringu. Droga stanie się również elementem transeuropejskiego szlaku transportowego, wpisując się w układ komunikacyjny niemieckich autostrad A11 i A20.

Zachodnia obwodnica Szczecina jest inwestycją priorytetową dla województwa zachodniopomorskiego, ponieważ rozwiązuje problemy komunikacyjne zarówno aglomeracji szczecińskiej, jak i pozwala na poprawę płynności ruchu na sieci dróg szybkiego ruchu w obrębie Szczecina – wyjaśnia Łukasz Lendner, dyrektor GDDKiA O/Szczecin.

Fot. Materiały GDDKiA O/Szczecin

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl