Kolejne remonty w Szczecinie. Jakie ulice zostaną przebudowane?

Remonty w Szczecinie zdają się nie mieć końca. Miasto ubiega się o dofinansowanie dwóch inwestycji – przebudowy ulic Grota Roweckiego oraz Emilii Plater.

Wnioski o dofinansowanie zostały złożone 17 września. W ramach naboru Gmina Miasto Szczecin złożyła dwie aplikacje dla zadań pn.: Przebudowa ul. Grota Roweckiego  w Szczecinie (droga gminna) oraz Przebudowa ul. Emilii Plater (droga powiatowa). Maksymalna kwota dofinansowania w obu projektach to 3 mln zł. Listy zakwalifikowanych projektów do oceny merytorycznej będą znane pod koniec października.

Przebudowa ul. Grota Roweckiego

Projekt obejmuje przebudowę drogi, miejsc postojowych, ciągów pieszych wraz z odwodnieniem, budowę elementów uspokojenia ruchu, przebudowę zjazdów, oraz remont kładki dla pieszych zlokalizowanej nad rurociągiem ciepłowniczym wraz z dostosowaniem jej dla osób niepełnosprawnych. Koszt inwestycji to 7 246 443,90 zł.

Przebudowa ul. Emilii Plater

Projekt obejmuje przebudowę ulicy na odcinku od ul. Sczanieckiej do ul. Firlika. Koszt przebudowy to 7 607 824,40 zł.

Jak podaje Urząd Miasta Szczecin, realizacja obu inwestycji miałaby się odbyć w 2019 roku.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl