Kiedy znowu pojedziemy szybkim tramwajem?

11:36
tramwaj

szybki_tramwaj_6.jpg

25 stycznia br. to według Energopolu Szczecin odpowiedzialnego za naprawę torowisk tramwajowych w ciągu ul. Gdańskiej i Energetyków nowy termin zakończenia prac naprawczych wraz z odtworzeniem ubytków m.in. w nawierzchniach pasa autobusowo – tramwajowego na ul. Energetyków.

Jednocześnie w piśmie przesłanym do spółki Tramwaje Szczecińskie Energopol Szczecin zastrzega, że warunkiem dotrzymania wskazanego w piśmie terminu „wymagane jest zachowanie wymogów technologicznych, a szczególnie suchych warunków. Opady deszczu i śniegu, które pojawiły się po 06.01.2016 r. powodowały (…) opóźnienia w pracach naprawczych”.

Na podstawie informacji przesłanych przez Energopol Szczecin Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego oraz spółka Tramwaje Szczecińskie nie są w stanie podać daty przywrócenia ruchu tramwajowego. Nastąpi to z chwilą uzyskania pełnej sprawności torowisk oraz w momencie zapewnienia pełnego bezpieczeństwa pasażerom korzystającym z linii tramwajowej prowadzącej w kierunku prawobrzeża.

Torowisko od Mostu Długiego w kierunku prawobrzeża zamknięte jest od 5 stycznia.

Źródło: Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie