Już od poniedziałku bezpłatna komunikacja dla wszystkich uczniów

Już od poniedziałku, 3 września br., uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych nie będą potrzebowali biletów. Aby móc skorzystać z darmowych przejazdów komunikacją miejską, należy posiadać kartę SKA.

Jak podaje ZDiTM, w najbliższy weekend kasy biletowe będą otwarte, a ich godziny funkcjonowania zostaną wydłużone. Wszystko po to, aby usprawnić proces wyrabiania kart SKA.

Legitymacja nie uprawnia do zniżki

Aby móc korzystać z darmowych przejazdów, każdy uczeń musi posiadać kartę SKA i/lub SKR z nadanym przez ZDiTM uprawnieniem do bezpłatnych przejazdów. Posiadacze kart muszą zgłosić się do punktu personalizacji kart (POK), aby nadane im zostały specjalne uprawnienia. Należy pamiętać, iż legitymacja szkolna nie uprawnia do zniżki, a brak karty SKA i/lub SKR oznaczać będzie brak możliwości korzystania z darmowych przejazdów.

Osoby zaś nie posiadające karty, powinny jak najszybciej zgłosić się do Punktu Obsługi Klienta lub kas biletowych innych niż POK, gdzie odbiór karty odbywa się po 5 dniach kalendarzowych.

Wyrobienie karty SKA jest bezpłatne, a sam proces jest bardzo szybki.

Należy pamiętać, iż:

 • uprawnienia nadawane są na podstawie ważnej legitymacji szkolnej oraz odpowiednio wypełnionego wniosku,
 • uprawnienia nadawane są na podstawie adresu zamieszkania. Na tą chwile ulga dotyczy mieszkańców Szczecina i Gminy Police. Informacje, która gmina przystąpiła do Projektu wraz z wykazem miejscowości, które znajdują się na terytorium danej gminy będą przekazywane na bieżąco przez ZDiTM po podpisaniu odpowiednich porozumień oraz umów,
 • uprawnienia nadawane są na okres do 30 września danego roku kalendarzowego, na który jest aktualnie podbita legitymacja,
 • wyrabianie nowych kart oraz zmiana uprawnień do ulgi odbywa się w Punktach Obsługi Klienta tj.: Police, Brama Portowa, Turzyn, Klonowica, Kołłątaja, Pl.Rodła, Słoneczne pętla, Turkusowa pętla. Wnioski o wyrobienie nowej karty można również składać w kasach biletowych innych niż POK z odbiorem po 5 dniach kalendarzowych.

Dzieci, które nie osiągnęły jeszcze wieku szkolnego, niezależnie od wieku, mogą podróżować za darmo na podstawie dokumentu stwierdzającego wiek dziecka (np. książeczki zdrowia dziecka, dowodu osobistego itp.). Uprawnienia obowiązują nie później niż do 30 września roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 8 lat. Z bezpłatnych przejazdów mogą korzystać wszystkie dzieci bez względu na adres zamieszkania. W tym przypadku nie są wyrabiane żadne karty.

Kasy biletowe czynne w najbliższy weekend:

 • sobota, 1 września br.:
  • Słoneczne, w godz. 9-16:15,
  • Kołłątaja, w godz. 9-16:15,
  • Brama portowa, w godz. 9-16:15,
  • Rodła, w godz. 9-16:15,
  • Police, w godz. 9-16:15,
  • Turkusowa, w godz. 9-16:15,
  • Turzyn, w godz. 10-20:00.
 • niedziela, 2 września br.:
  • Kołłątaja, w godz. 9-16:15,
  • Brama portowa, w godz. 9-16:15,
  • Rodła, w godz. 9-16:15,
  • Police, w godz. 9-16:15,
  • Turkusowa, w godz. 9-16:15,
  • Turzyn, w godz. 10-18:00.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl