Jutro ruszają prace na placu Szarych Szeregów. Będzie mnóstwo zmian

W środę startują prace związane z torowiskiem, siecią trakcyjną i infrastrukturą drogową na węźle komunikacyjnym „Szarych Szeregów”. Dzięki inwestycji zwiększy się komfort nie tylko pasażerów, ale także kierowców poruszających się w tym rejonie.

Zmiany w organizacji ruchu w rejonie placu Szarych Szeregów zostaną wprowadzone w 15 stycznia br. we wczesnych godzinach porannych. W związku z tym, utrudnień mogą spodziewać się zarówno kierowcy, jak i pasażerowie podróżujący liniami 1, 87, 523 i 524.

W pierwszym etapie prace wykonywane będą na wyspie oraz na torowisku w kierunku pętli Głębokie. Prowadzone będą rozbiórki torowiska, sieci i słupów trakcyjnych. Usunięte zostaną kolizje z infrastrukturą podziemną. Następnie rozpocznie się budowa torowiska tramwajowego wraz z przejazdem, sygnalizacji przejazdowej, sieci trakcyjnej, odwodnienia torowiska i przejazdu – mówi Hanna Pieczyńska, rzecznik prasowy ZDiTM w Szczecinie.

Organizacja ruchu

15 stycznia o godz. 05.00 wprowadzony zostanie I Etap czasowej organizacji ruchu. W pierwszej kolejności prace prowadzone będą na wyspie centralnej placu wraz z zajęciem pasa wewnętrznego jezdni.

Szczegóły organizacji ruchu:

 • na rondzie Szarych Szeregów dla ruchu pozostaną dwa pasy – zewnętrzny i środkowy,
 • wyłączona zostanie możliwość przejazdu przez torowisko tramwajowe na wysokości połączenia z al. Wojska Polskiego,

W związku z powyższym wyznaczone zostaną dwa objazdy. Nowością dla kierowców będzie zastosowanie na tablicach objazdowych piktogramów figur geometrycznych „trójkąta” i „kwadratu” w kolorze niebieskim, które umożliwią łatwiejszą orientację wzdłuż którego objazdu się poruszamy:

Główny – jezdnią al. Wojska Polskiego do skrzyżowania z ul. Niedziałkowskiego-Mickiewicza i powrót również al. Wojska Polskiego w stronę pl. Szarych Szeregów.

Zalecany – poprowadzony od. pl. Odrodzenia poprzez ul. Monte Cassino, ul. Niedziałkowskiego, al. Wojska Polskiego, nawrót na skrzyżowaniu z ul. Felczaka i dalej al. Wojska Polskiego do pl. Szarych Szeregów.

plac Szarych Szeregów zmiany utrudnienia
Fot. Materiały Spółki Tramwaje Szczecińskie
 • na skrzyżowaniu al. Wojska Polskiego z ul. Niedziałkowskiego i ul. Mickiewicza wyłączona zostanie sygnalizacja świetlna,
 • poruszając się ciągiem ul. Niedziałkowskiego na skrzyżowaniu z al. Wojska Polskiego zabroniona będzie możliwość skrętu w lewo w al. Wojska Polskiego na kierunku do pl. Szarych Szeregów. Dopuszczony będzie wyłącznie manewr skrętu w prawo w ciąg al. Wojska Polskiego oraz jazdy na wprost w ciąg ul. Mickiewicza.

Zmiany wprowadzone będą również na innych ulicach i skrzyżowaniach:

 • w ciągu ul. Felczaka na odcinku od ul. Unisławy do al. Wojska Polskiego wyznaczone będą nowe przystanki autobusowej komunikacji miejskiej linii 87
 • wprowadzenie na odcinku od ul. Wąskiej do al. Papieża Jana Pawła II kontrapasa autobusowego. Autobus na obecnych odcinkach ulicy jednokierunkowej będzie mógł się poruszać w kierunku przeciwnym do pozostałych pojazdów samochodowych. To rozwiązanie będzie nowością w Szczecinie

  plac Szarych Szeregów zmiany utrudnienia
  Fot. Materiały Spółki Tramwaje Szczecińskie
 • na skrzyżowaniu ul. Felczaka z ul. Odrowąża wprowadzone zostanie przejezdne mini rondo o średnicy wyspy centralnej 4 m i średnicy zewnętrznej 14 m

  plac Szarych Szeregów zmiany utrudnienia
  Fot. Materiały Spółki Tramwaje Szczecińskie
 • skrzyżowanie ul. Bohaterów Warszawy – ul. Jagiellońska (wlot ul. Jagiellońskiej kierunek do ul. Witkiewicza) – istniejący pas ruchu z relacjami prosto i lewo prowadzić będzie ruch tylko do skrętu w lewo. Dotychczasowy pas do skrętu w prawo prowadzić będzie ruch prosto i prawo

  plac Szarych Szeregów zmiany utrudnienia
  Fot. Materiały Spółki Tramwaje Szczecińskie
 • Wlot ul. Jagiellońskiej na kierunku do al. Piastów – istniejący pas prawy z relacją prosto i prawo będzie prowadzić ruch tylko skrętu w prawo. Możliwość jazdy prosto będzie jedynie z pasa ze wspólną relacją skrętu w lewo

Komunikacja miejska

 • Linia 1 kursować będzie na częściowo zmienionej trasie, od al. Wojska Polskiego przez ul. Wawrzyniaka – al. Bohaterów Warszawy – ul. Jagiellońską – al. Piastów, według specjalnego rozkładu jazdy bez zmian częstotliwości
 • Linia 87 będzie kursować częściowo zmienioną trasą – od al. Wyzwolenia przez ul. Felczaka i al. Wojska Polskiego do pl. Szarych Szeregów, według nowego, stałego rozkładu jazdy, bez zmiany częstotliwości kursowania

Na trasie uruchomione zostaną przystanki (wszystkie zlokalizowane w ciągu ul. Felczaka): „Wąska Floating Arena” (w kierunku Podbórza), naprzeciwko przystanku w kierunku Dworca Głównego, „Odrowąża” na żądanie (w kierunku Dworca Głównego i w kierunku Podbórza), przy skrzyżowaniu z ul. Odrowąża, „Urząd Miasta” (w kierunku Dworca Głównego i w kierunku Podbórza), przy skrzyżowaniu z al. Jana Pawła II, „Felczaka” (w kierunku Dworca Głównego i w kierunku Podbórza), przy skrzyżowaniu z al. Wojska Polskiego.

Wyłączone z obsługi zostają przystanki „Św. Jana Pawła II” (w obu kierunkach) i „Wąska Floating Arena” (dotychczasowy przystanek w kierunku Podbórza). Nastąpi zmiana nazwy przystanku „Owocowa Dworzec” na „Dworzec Główny (Owocowa)”.

 • Linie 523524 w kierunku Cukrowej/Przecławia i Pomorzan Dobrzyńskiej będą kursować objazdem, od pl. Szarych Szeregów przez al. Wojska Polskiego, ul. Mickiewicza, ul. Bolesława Śmiałego, ul. 5 Lipca do pl. Szarych Szeregów.

Zmiany będą dotyczyły także kursów wyjazdowych i zjazdowy zajezdni Pogodno.

 • Kursy wyjazdowe i zjazdowe z/do zajezdni Pogodno realizowane na wyłączonym z ruchu odcinkiem al. Wojska Polskiego i będą przebiegać częściowo zmienioną trasą, od al. Wojska Polskiego przez ul. Wawrzyniaka – al. Bohaterów Warszawy – ul. Jagiellońską.
 • Kursy wyjazdowe i zjazdowe z/do zajezdni Pogodno do/z Krzekowa będą realizowane skróconą trasą, przez pl. Gałczyńskiego.

Prace w rejonie placu Szarych Szeregów powinny zakończyć się w czerwcu br.

O inwestycji

Przebudowa węzłów „Szarych Szeregów” oraz „Wyszyńskiego” ma na celu dostosowanie istniejącego układu komunikacyjnego do aktualnie obowiązujących standardów. Po przebudowie przejazd tramwajami ma być bardziej komfortowy, przyjazny i proekologiczny, a przez to konkurencyjny do transportu indywidualnego.

Na wykonanie całości zadania (czyli przebudowę obu węzłów) wykonawca ma 450 dni od momentu podpisania umowy.

 • Zakres zmian na węźle „Szarych Szeregów” obejmie między innymi całkowitą zmianę konstrukcji torów na trójwlotowej siatce rozjazdów, zabudowę torowiska wraz z przebudową przystanków w al. Marszałka Józefa Piłsudskiego (do jezdni placu Odrodzenia), przebudowę torowiska w al. Wojska Polskiego oraz al. Piastów z rozjazdami. W ramach prac wykonany zostanie także remont jezdni ronda Szarych Szeregów oraz zagospodarowanie samej wyspy ronda i peronów przystankowych. Prace obejmą również sieć trakcyjną, system ogrzewania i sterowania zwrotnic, smarownice oraz częściowo uzbrojenie terenu. Układ relacji torowych na węźle trójwlotowym trójkątnym na Placu Szarych Szeregów pozostanie niezmieniony. Długość przebudowywanych torów to prawie 900 metrów toru pojedynczego.
 • Zakres przebudowy węzła „Wyszyńskiego” obejmie między innymi przebudowę infrastruktury tramwajowej, drogowej, oświetlenia oraz częściowo uzbrojenie podziemne. Zmiany będą odczuwalne także dla pasażerów komunikacji miejskiej dzięki nowym przystankom i przebudowie peronów. Roboty prowadzone będą również na jezdni, chodnikach i ścieżce rowerowej. Przebudowane zostaną sieci podziemne, a w infrastrukturze tramwajowej pojawią się nowe elementy takie jak sterowanie i ogrzewanie zwrotnic oraz system smarownic. Wzdłuż Nabrzeża Wieleckiego tory przebiegać będą po istniejącym śladzie. W ciągu ul. Wyszyńskiego zaprojektowany został dwukierunkowy pas autobusowo-tramwajowy, natomiast na torowisku pojawi się dodatkowa dwukierunkowa relacja tramwajowa na kierunku Wyszyńskiego – Stocznia Szczecińska. Długość projektowanych torów to blisko 1150 metrów toru pojedynczego.

Wartą blisko 45 mln zł inwestycję zrealizuje firma ZUE S.A.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl