Jeszcze w tym roku w Szczecinie ma być 210 stacji ładowania

Szczeciński magistrat i Enea Operator będą współpracować w sprawie lokalizacji nowych stacji ładowania samochodów elektrycznych na terenie miasta. Ich budowa wynika z ustawy dotyczącej rozwoju elektromobilności i paliwach alternatywnych przyjętej przez rząd w styczniu 2018 roku.

W sprawie realizacji zapisów ustawy w Szczecinie zwrócił się do prezydenta miasta radny Przemysław Słowik z Koalicji Obywatelskiej. W swojej interpelacji przypomniał, że w listopadzie 2019 r. wiceprezes spółki Enea Operator zapowiedział postawienie w Szczecinie 210 stacji ładowania w 2020 roku oraz zadał następujące pytania: „Czy Enea Operator zwróciła się do Gminy Miasto Szczecin o wskazanie możliwych lokalizacji dla stacji ładowania? Czy znana jest lokalizacja wspomnianych 210 stacji ładowania? Czy Gmina Miasto Szczecin planuje postawienie nowych stacji ładowania w ramach własnych inwestycji? Jeśli tak, to w jakich miejscach?”.

Na pismo radnego odpowiedział zastępca prezydenta Szczecina Michał Przepiera, który potwierdził, że miasto planuje zapewnić mieszkańcom dostęp do stacji ładowania pojazdów elektrycznych zgodnie z celami określonymi przez polski rząd. Wiceprezydent poinformował, że Enea Operator w grudniu 2019 r. zwróciła się do miasta z prośbą wskazanie „jak największej ilości rekomendowanych lokalizacji”, w których mogłyby powstać nowe stacje ładowania. Gmina Miasto Szczecin przesłała odpowiedź w dniu 13 stycznia br., w której poinformowała, że wybór miejsc będzie następował w formule określonej Ustawą o elektromobilności i paliwach alternatywnych. W pierwszej kolejności zobowiązuje ona miasto do sporządzenia raportu zawierającego informacje o istniejących oraz planowanych (z uzyskaną zgodą ZDiTM) ogólnodostępnych stacjach ładowania. Miasto przygotowało taki raport w dniu 10 stycznia br. Wynika z niego, że aby wypełnić określony w ustawie wymóg posiadania w jeszcze tym roku minimum 210 stacji, w Szczecinie trzeba będzie zbudować 185 nowych punktów ładowania.

Plan realizacji inwestycji będzie realizować na zlecenie miasta firma zewnętrzna, która zajmie się m.in. uzgodnieniami z operatorami energetycznymi i konsultacjami z mieszkańcami. „Projekt planu zostanie przedstawiony do konsultacji w ustawowym terminie do dnia 15 marca 2020 r. – wówczas znana będzie wstępna lokalizacja planowanych stacji ładowania. Ostateczny kształt planu budowy stacji (dokładne lokalizacje) zostanie określony poprzez Uchwałę Rady Miasta Szczecin (po zakończeniu procesu konsultacji)” – napisał Michał Przepiera.

Zastępca prezydenta Szczecina odniósł się także do ostatniego pytania Przemysława Słowika, dotyczącego budowy nowych stacji ładowania przez miasto. Poinformował, że tego typu inwestycje nie są wykluczone, ale priorytetem jest obecnie budowa stacji ładowania dla autobusów elektrycznych. Przypomniał, że obecnie trwają prace przygotowawcze do budowy trzech stacji szybkiego ładowania autobusów na terenie miasta oraz infrastruktury umożliwiającej ładowanie pojazdów w zajezdni Szczecińskiego Przedsiębiorstwa Autobusowego Klonowica Sp. z o.o.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl