Jedna z najbardziej reprezentacyjnych ulic w Szczecinie zostanie przebudowana

Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie ogłosił przetarg na przebudowę alei Jana Pawła II. Na reprezentacyjnej ulicy przebudowane zostaną chodniki i jezdnia, pojawi się też dodatkowa zieleń i elementy małej architektury.  

W ramach inwestycji przebudowany zostanie fragment al. Jana Pawła II na odcinku od ul. Felczaka do pl. Grunwaldzkiego. Projekt przewiduje wykonanie nowej konstrukcji jezdni z kostki kamiennej oraz ciągów pieszych i ścieżki rowerowej z dużych płyt granitowych.

– Skrzyżowania także zostaną wykonane z kostki kamiennej, ale koloru kontrastowego w stosunku do kostki ułożonej na odcinkach pomiędzy skrzyżowaniami – informuje Hanna Pieczyńska, rzecznik prasowy ZDiTM w Szczecinie. – Parkowanie równoległe możliwe będzie po jednej stronie pasów postojowych. W miejscach narażonych na nieprzepisowe parkowanie pojazdów wykonane zostaną słupki zabezpieczające.

Ścieżka rowerowa na całym przebudowywanym odcinku al. Jana Pawła II będzie biegła w pasie rozdziału pomiędzy jezdniami. Największe zmiany nastąpią na odcinku między Urzędem Miasta a ul. Niedziałkowskiego, gdzie obecnie ciąg pieszy i rowerowy nie są poprowadzone w osi alei. Po przebudowie pojawią się stojaki rowerowe, ławki, nowe nasadzenia krzewów i nowe kosze na śmieci.

W zakres prac wchodzi również przebudowa sygnalizacji świetlnej, kolidującego uzbrojenia, sieci wodociągowej, a także bezwykopowa renowacja przyłączy kanalizacyjnych.

Firmy zainteresowane realizacją zadania mogą przesyłać swoje oferty do 6 marca br.

Przyszły wykonawca będzie zobowiązany zakończyć prace budowlane w ciągu 16 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl