Hoża będzie bezpieczniejsza dla pieszych i rowerzystów

15:46
fot. Google Street View

Trwa weryfikacja dokumentów przetargowych związanych z realizacją zadania „Rozbudowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową w ciągu ul. Hożej w Szczecinie”. Na wykonanie prac poprawiających komfort i bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów będzie około 7 miesięcy.

W tej chwili ze względu na liczne uszkodzenia konstrukcji obiekt ma niską klasę nośności. Po wykonaniu prac podniesie się ona do 40 ton. Dodatkowo poprawi się komfort pieszych, którzy teraz muszą spacerować wąskimi chodnikami i pojawią się ścieżki dla rowerzystów.

Zakres robót budowlanych obejmuje w szczególności:

  • rozbudowę wiaduktu drogowego,
  • przebudowę jezdni,
  • przebudowę chodników,
  • przebudowę odwodnienia drogi,
  • przebudowę kolidującego uzbrojenia,
  • wprowadzenie stałej organizacji ruchu,
  • zagospodarowanie terenów zielonych, wraz z pielęgnacją do odbioru końcowego.

Inwestycja obejmuje w zakresie branży drogowej przebudowę odcinków ul. Hożej i ul.Zgorzeleckiej na dojazdach do wiaduktu o długościach ok. 75mb każdy. Dodatkowo przebudowane będą dojazdy do obiektu mostowego, wykonane zostaną nowe chodniki i skorygowany będzie przebieg krawężników.

Do wykonania zadania zgłosiły się cztery firmy:

1. INTOP Warszawa, Sp. z o.o – 4 738 210,26
2. STRABAG Sp. z o.o – 5 471 308,57
3. Konsorcjum firm: KOWAL Sp. z o.o., NIWA Szczecin Sp. z o.o. – 5 286 304,58
4. APEX-ROBOZIEM, Sp. z o.o. – 5 623 227,06

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości: 5 523 000,00 zł brutto.

Źródło: Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie