Energopol Szczecin ogłasza upadłość. Jest oświadczenie spółki

Realizująca kilka ważnych inwestycji drogowych w naszym regionie firma Energopol Szczecin SA złożyła wniosek o upadłość, o czym poinformowała w przesłanym w czwartek wieczorem oświadczeniu. 

Szczecińska spółka jest zaangażowana w realizację wielu ważnych inwestycji drogowych na Pomorzu Zachodnim, których zleceniodawcą była Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad. Chodzi m.in. o rozbudowę węzła Kijewo na S3, budowę odcinka S6 od Szczecina Dąbie do węzła Rzęśnica, budowę obwodnicy Wałcza, budowę obwodnicy Przecławia i Warzymic (tutaj prace nie zostały nawet rozpoczęte) oraz budowę tunelu w Świnoujściu (Energopol Szczecin wchodzi w skład konsorcjum razem z firmami Porr i Gülermak). Upadłość Energopolu może spowodować opóźnienia w realizacji tych inwestycji.

Szczeciński oddział GDDKiA jeszcze wczoraj rano nie wiedział, że firma złożyła pod koniec czerwca wniosek o upadłość. W wydanym wczoraj wieczorem oświadczeniu Energopol tłumaczy swoją decyzję wystąpieniem w czerwcu tego roku „zdarzeń mających negatywny skutek na kondycję finansową spółki”, które mają wpływ na możliwość terminowej spłaty wierzycieli. Spółka poinformowała również, że jest nadzieja na kontynuację inwestycji, bo odbyła już rozmowy w tej sprawie z głównymi zamawiającymi oraz bankami.

Poniżej pełna treść oświadczenia:

„Informujemy, że dnia 28 czerwca 2019 roku Zarząd Energopol-Szczecin S.A. złożył do Sądu Rejonowego Szczecin – Centrum wniosek o ogłoszenie upadłości.

Powodem złożenia wniosku było wystąpienie w miesiącu czerwcu zdarzeń mających negatywny skutek na kondycję finansową spółki, co może mieć wpływ na możliwość dalszego prowadzenia podstawowej działalności w sposób niezakłócony oraz możliwość dokonywania terminowych spłat wierzycieli.

Informujemy również, iż powiadomiliśmy o tym fakcie naszych kluczowych zamawiających oraz banki i odbyliśmy w ostatnich dniach z tymi podmiotami rozmowy mające na celu stworzenie sytuacji pozwalającej na dalsze kontynuowanie rozpoczętych inwestycji.

Efekty tych spotkań napawają nadzieją, iż uda się w najbliższym czasie rozwiązać bieżące problemy spółki. Problemy te wynikają z konieczności realizacji kontraktów zawartych w latach 2015-2016.

O dalszych działaniach będziemy Państwa informować w kolejnych komunikatach.

Zarząd Energopol Szczecin SA”

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl