Dwie firmy chcą przebudować ul. Jagiellońską i Plac Zamenhofa

12:40
Wizualizacja

Fontanna w centralnym punkcie, ławeczki, stojaki rowerowe, nowa zieleń i ruch uspokojony. Ulicę Jagiellońską i plac Zamenhofa czeka gruntowna przemiana.

Najniższa zaproponowana przez oferentów kwota przewyższa kwotę, jaką ZDiTM zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Zgłosiły się dwie firmy, trwa analiza możliwości finansowych jednostki:

EUROVIA POLSKA S.A – 5 998 815,94 zł brutto

ELBUD Spółka Cywilna -6 054 646,87 zł brutto

Na ulicy Jagiellońskiej planowane jest wykonanie nowej konstrukcji jezdni z kostki kamiennej granitowej, szarej -15x30cm układanej na styk oraz chodniki z dużych płyt granitowych, szarych – 30x50cm, także układanych na styk. Ruch na ul. Jagiellońskiej będzie odbywał się w dwóch kierunkach. Obowiązywać będzie strefa ruchu „30”, dzięki czemu pieszy będzie mógł przekraczać jezdnię w dowolnym miejscu. Przebudowana zostanie także jezdnia w rejonie skrzyżowań oraz w rejonie „sugerowanych” przejść dla pieszych.

W ramach zmian miejsca do parkowania zaprojektowane zostały po jednej stronie jezdni, jako zatoki postojowe do parkowania prostopadłego, a z drugiej strony do parkowania równoległego. W miejscach narażonych na nieprzepisowe parkowanie pojazdów wykonane zostaną słupki zabezpieczające.

Plac Zamenhofa zostanie przebudowany w taki sposób, aby priorytetowym był ruch pieszy. Jezdnia zostanie poprowadzona łukowo, okalając obszerny deptak będący przedłużeniem Deptaku Bogusława. W obrębie nowej części przewidziano miejsca do rekreacji – ławki i donice z zielenią i niewielką fontannę.

Fontanna wykonana będzie w postaci podziemnej betonowej niecki, przykrytej płytami kamiennymi. Efekt wizualny pierwszego obrazu wodnego tworzony zostanie poprzez centralnie umieszczoną dyszę wieloobrazową bijącą wodą na wysokość do 3,0m i średnicę do 4,0 m. Oświetlenie obrazu wodnego realizowane będzie za pomocą 4 reflektorów ze światłem ledowym. Efekt wizualny drugiego obrazu wodnego tworzony będzie poprzez 24 dysze strumieniowe, bijące wodą na wysokość do 1,5m, umieszczone na planie koła. Tę cześć będą oświetlać 24 reflektory LED.

Na wysokości połączenia ulic Monte Cassino i Rayskiego przewidziany został przystanek autobusowy z krawężnikiem wyniesionym o wysokości 16 cm, zapewniającym swobodne wsiadanie i wysiadanie z pojazdu.

Termin wykonania zamówienia to cztery miesiące od dnia przekazania placu budowy.

Fontanna
ulica Jagiellońska

Źródło: Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie