Duńska i Złotowska – powstanie minirondo

08:55
Duńska Minirondo

minirondo.jpg

Kliknij, aby powiększyć

I. Opis stanu istniejącego

Na skrzyżowaniu ul. Duńskiej z ul. Złotowską i ul. Włoską występuje klasyczne skrzyżowanie dróg podporządkowanych z drogami z pierwszeństwem przejazdu.

W porannych godzinach obserwowany jest długi okres czasowy na włączenie się do ruchu pojazdów z ul. Złotowskiej i ul. Włoskiej w ciąg ul. Duńskiej, wynikiem czego dochodzi do wymuszeń i drobnych kolizji.

Kolejnym aspektem istniejącej organizacji ruchu jest przemieszczanie się pieszych uczestników ruchu w szczególności młodzieży szkolnej do Szkoły Podstawowej nr 7.

 

II. Opis stanu projektowanego

Projekt nowej organizacji ruchu przewiduje wprowadzenie ruchu okrężnego na skrzyżowaniu ul. Duńskiej z ul. Złotowską i ul. Włoską.

Geometria ronda została wprowadzona na wzór rond powstałych w 2014 i 2015 r. na skrzyżowaniach ulic Rayskiego z Mazurską oraz Zawadzkiego z Klonowica.

W pierwszym okresie zmian (tj 3-6 tygodni), rondo zostanie namalowane (linie poziome koloru żółtego), a w przypadku spełnienia określonych warunków ruchowych pozostanie na stałe, ale w formie wyniesionej brukowanej wysepki najazdowej.

Dodatkowo przewiduje się wyłączenie z ruchu środkowego pasa ruchu przeznaczonego obecnie do jazdy na wprost i w lewo. Obecny prawoskręt będzie pełnił rolę pasa wszystkich relacji.

Powyższe sprawi, aż dwukrotne odgięcie toru jazdy pojazdu (na kierunku od Warszewa do Centrum) wpływając tym samym na zmniejszenie prędkości dojazdowej zarówno do przejścia dla pieszych jak i skrzyżowania o ruchu okrężnym.

Zadaniem zmiany organizacji ruchu będzie zwiększenie bezpieczeństwa pieszych uczestników ruchu drogowego, zmniejszenie prędkości dojazdowej do skrzyżowania oraz poprawę płynności włączenia się pojazdów z dróg podporządkowanych w ciąg ul. Duńskiej.

Wprowadzenie zmian w organizacji ruchu nastąpi w dwóch etapach:

Etap 1

Zmiana organizacji ruchu, wprowadzona zmianą oznakowania pionowego i poziomego na okres 3 – 6 tygodni.

W tym okresie ruch okrężny wprowadzony zostanie na zasadzie „mini ronda” nie posiadającego wyniesionej wyspy centralnej lecz wysepki najazdowej o średnicy 7 metrów, oznaczonej znakami poziomymi z punktowymi elementami odblaskowymi barwy białej o odbłyśniku wielokierunkowym.

Promień zewnętrzny przedmiotowego „mini ronda” wynosić będzie 8 metrów.

Wszystkie wloty na skrzyżowanie projektuje się jako podporządkowane, oznaczone znakami A-7 „ustąp pierwszeństwa” z C-12 „ruch okrężny”.

 

Etap 2

W przypadku uznania, iż nowa organizacja ruchu poprawiła płynność bezpieczeństwa ruchu pieszego, nie pogarszając płynności ruchu kołowego na pozostałych wlotach, wprowadzona zostanie docelowa organizacja ruchu wprowadzająca wyniesienie centralnej wysepki najazdowej w formie zabruku.

 

III. Termin wprowadzenia

Nowa organizacja ruchu na skrzyżowaniu ul. Duńskiej z ul. Złotowską i ul. Włoską wprowadzona zostanie na przełomie marca/kwietnia 2016 r. (Etap 1).

Termin wprowadzenia ww. organizacji ruchu uzależniony będzie od sprzyjających warunków pogodowych z uwagi na konieczność naniesienia nowego oznakowania poziomego.

Dokładne terminy wprowadzania zmian będą przekazywane na bieżąco w osobnych komunikatach.

Źródło: Urząd Miasta Szczecin