Druga jezdnia na trasie Szczecin-Stargard już gotowa. Wkrótce zamknięcie tej pierwszej

[Artykuł aktualizowany] Szczeciński oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zapowiedział, że jeszcze dziś wprowadzone zostaną zmiany w organizacji ruchu na drodze ekspresowej S10 między Szczecinem a Stargardem.

Gotowa jest już północna jezdnia drogi ekspresowej S10 na wysokości Kobylanki, Morzyczyna i Zieleniewa. Jeszcze dziś ma zostać na nią przeniesiony ruch, co umożliwi drogowcom przeprowadzenie remontu południowej jezdni. Zakres prac obejmie m.in. usunięcie barier liniowych rozdzielających pasy ruchu, wymianę warstwy wiążącej i ścieralnej oraz wykonanie nowego oznakowania.

Zmiana organizacji ruchu będzie odbywać się w trzech etapach:

  • I Etap (ok. godz. 18.00) – ruch w stronę Szczecina zostanie skierowany na nową jezdnię. Samochody poruszające się w kierunku Bydgoszczy nadal będą korzystać ze starej jezdni
  • II Etap (godz. 18.00 – 22.00) – wykonawca robót będzie przygotowywał przewiązki wraz z ich oznakowaniem poziomym i pionowym
  • III Etap (ok. godziny 22.00) – ruch w stronę Bydgoszczy zostanie skierowany na nową jezdnię. Od tej chwili cały ruch będzie się odbywał nową jezdnią

Przed I i III etapem mogą wystąpić drobne utrudnienia polegające na chwilowym wstrzymaniu ruchu.

trasa Szczecin Stargard druga jezdnia
Fot. Materiały GDDKiA

Budowa drugiej jezdni obwodnicy Kobylanki, Morzyczyna i Zieleniewa w ciągu drogi ekspresowej S10 to inwestycja, która obejmuje zarówno modernizację istniejącej infrastruktury, jak i budowę nowych elementów, co pozwoli zakwalifikować odcinek od granicy miasta Szczecin do początku obwodnicy Stargardu jako drogę ekspresową. Wykonana kilkanaście lat temu nawierzchnia na pierwszym odcinku obwodnicy Kobylanki wymaga remontu, dlatego projekt przewiduje jej wymianę. Zadanie obejmuje również budowę nowej łącznicy relacji Szczecin – Kobylanka na węźle Kobylanka, która jest prawie gotowa. Wybudowana została już droga wspomagająca o długości ok. 3 km, łącząca miejscowość Niedźwiedź z ulicą Profesora Tomasza Żuka przy szpitalu w Zdunowie, co pozwoli na likwidację skrzyżowania na drodze krajowej nr 10 przed węzłem Kobylanka.

Wszystkie prace przy inwestycji powinny zakończyć się w czwartym kwartale tego roku. Wtedy ruch na obwodnicy Kobylanki, Morzyczyna i Zieleniewa odbywać się będzie już dwiema jezdniami, po dwa pasy ruchu w obu kierunkach.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl