Dobiegają końca trzy ważne inwestycje drogowe w Szczecinie

Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie poinformował o bliskim zakończeniu prac na trzech ważnych inwestycjach.

Najpierw Libelta…

Najszybciej, bo już jutro zakończą się prace na ulicy Libelta, która ma zostać oddana do użytku od razu po zakończeniu odbiorów. Warta prawie 5,3 mln zł inwestycja obejmowała m.in. remont jezdni, chodników, oświetlenia i kolidującego uzbrojenia, a także roboty przy sieci wodociągowej i kanalizacji ogólnospławnej.

Libelta Małkowskiego Reymonta zakończenie prac
Fot. ZDiTM w Szczecinie

… a potem Małkowskiego i Reymonta

Kilka dni później mają zakończyć się roboty na kolejnych dwóch ulicach: Małkowskiego oraz Reymonta, ale w obu przypadkach odbiory rozpoczną się po 8 listopada br.

Na ulicy Małkowskiego w ramach robót dodatkowych, nieobjętych pierwotnym projektem, wykonano kanał technologiczny wraz ze studniami i słupem do przyszłej instalacji monitoringu – mówi Hanna Pieczyńska, rzecznik prasowy ZDiTM w Szczecinie. – Wybudowano także trzy dodatkowe przyłącza kanalizacji deszczowej. W trakcie prowadzenia robót na odcinku od Bogusława X do Królowej Jadwigi, po rozebraniu nawierzchni, zaobserwowano nienaturalne zapadnięcia gruntu w kilku miejscach. Po zleconych dodatkowych badaniach gelologicznych zapadła decyzja o wymianie gruntu, w tym i innym miejscu, które tego wymagało. Tych kilka elementów wpłynęło nieznacznie na termin ostatecznego zakończenia prac.

Ulica Małkowskiego zmieniła się diametralnie i jest teraz przyjazna dla pieszych. Wprowadzono tutaj strefę „Tempo 30”, pojawiła się również dodatkowa zieleń i elementy małej architektury, co z pewnością zachęci mieszkańców do spacerów i odpoczynku. Wzdłuż ul. Małkowskiego jest dwustronny szpaler drzew, a na niektórych odcinkach betonowe donice z siedziskiem z kompozytu drewnianego. Koszt inwestycji, która objęła również przebudowę jezdni i chodników, to ponad 8,7 mln zł.

Libelta Małkowskiego Reymonta zakończenie prac
Fot. ZDiTM w Szczecinie

Na ulicy Reymonta wykonawca i zamawiający wyszli naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców oraz lokalnych przedsiębiorców i zmienili pierwotną czasową organizację ruchu, która zakładała długotrwałe, całkowite wyłączenie ulicy z ruchu. Dodatkowo wykonawca czekał na materiał do sugerowanych przejść dla pieszych, które nie były objęte w organizacji ruchu. W ramach nieprzewidzianych robót pojawiła się także konieczność przeprojektowania kanalizacji deszczowej – wyjaśnia Hanna Pieczyńska.

W ramach zadania wykonane zostały prace drogowe (m.in. remont nawierzchni, chodników i zjazdów), zmiana organizacji ruchu oraz przebudowa sieci wodociągowych, kanalizacji deszczowej i przyłączy wodociągowych. Dodatkowo wybudowane zostały skrzyżowania o wyniesionej tarczy. Zamontowano też elementy uspokojenia ruchu, słupki i wygrodzenia. Koszt wszystkich prac to prawie 6,3 mln zł.

Libelta Małkowskiego Reymonta zakończenie prac
Fot. ZDiTM w Szczecinie

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl