Do Lubeki pociągiem „Szczecin”

11:00
Pociąg regio szczecin

img_7961.jpg

Niemiecki przewoźnik to partner Przewozów Regionalnych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na Pomorzu Zachodnim.

Nowe pojazdy podniosą atrakcyjność i konkurencyjność regionalnego oraz transgranicznego transportu kolejowego w obu regionach. Na trasach ze Szczecina do Schwerina i ze Szczecina do Lubeki każdego dnia komunikację zapewnia 8 par transgranicznych pociągów regionalnych. Kursują niemal co 2 godziny, a podróżni mogą korzystać m.in. z atrakcyjnych cenowo biletów grupowych jak np. Meckelnburg Vorpommern Ticket, czy Wohenende Ticket, dzięki którym koszt podróży do Lubeki czy Schwerina wynosi około 8 euro na osobę.

Warto przypomnieć, że Województwo Zachodniopomorskie w latach 2010 – 2015 na zakupu i modernizację taboru kolejowego wydało ponad 530 mln zł. Obecnie toczy się przetarg na zakup kolejnych nowoczesnych elektrycznych zespołów trakcyjnych, w ramach którego planuje się zakupić od 17 (zamówienie podstawowe) do 30 nowych pojazdów elektrycznych (w razie wykorzystania opcji i zamówienia uzupełniającego). W najbliższym czasie ogłoszone zostanie także postępowanie na zakup 3 – 5 nowych trójczłonowych spalinowych zespołów trakcyjnych.

Województwo Zachodniopomorskie i Meklemburgia-Pomorze Przednie podejmują wspólne działania, które koncentrują się m.in. na stymulacji rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, wspieraniu i propagowaniu różnych form turystyki oraz ochronie zabytków, ochronie zdrowia i promocji kultury. Współpraca między regionami to także współdziałanie instytucji naukowych i kulturalnych oraz liczne związki partnerskie między miastami i gminami po obu stronach granicy.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego