Decyzja środowiskowa dla drogi S10 Stargard-Piła w przyszłym roku

29 marca br. została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji środowiskowej dla odcinka o długości 108 km.

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki poinformował, że podpisana wczoraj umowa z firmą Europrojekt Gdańsk opiewa na kwotę 3,77 mln zł. Wykonawca zobowiązał się do przygotowania niezbędnej dokumentacji, dzięki czemu w przyszłym roku zostanie uzyskana decyzja środowiskowa na budowę odcinka drogi S10 Stargard – Piła (z wyłączeniem obwodnicy Wałcza).

W połowie marca podpisaliśmy umowę na prace przygotowawcze dla odcinka Szczecin Kijewo-Zdunowo, także już cała droga S10 w naszym regionie jest na etapie prac przygotowawczych – powiedział Łukasz Lendner, dyrektor szczecińskiego oddziału GDDKiA.

Prace przygotowawcze dla odcinka Szczecin-Piła obejmą m.in. opracowanie inwentaryzacji przyrodniczej i raportu oddziaływania na środowisko. Na tej podstawie Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska wyda decyzję środowiskową, która określi korytarz przebiegu drogi i środowiskowe uwarunkowania jej realizacji. – Po uzyskaniu decyzji środowiskowej zlecimy opracowanie dla tego odcinka Koncepcji Programowej wraz z badaniami geologicznymi, tak aby zakończyć proces przygotowawczy do końca 2020 roku – wyjaśnił Łukasz Lendner.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl