Cztery samochody elektryczne dla Szczecina

15:20

Miasto Szczecin otrzymało dofinansowanie na zakup czterech samochodów elektrycznych. To jedno z pierwszych działań miasta służących popularyzacji elektrycznego transportu.

Już wkrótce do floty pojazdów służbowych Miasta Szczecin, trafią cztery pojazdy elektryczne. Nowe pojazdy, zużywające nie więcej niż 20kWh energii elektrycznej do przejechania 100km, przyczynią się do zmniejszenia emisji spalin oraz dwutlenku węgla przez flotę pojazdów Gminy Miasto Szczecin. Samochody trafią do dyspozycji pracowników Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego oraz wybranych placówek oświatowych.

Jest to jedno z działań wpisujących się w strategię miasta Floating Garden 2050. Poprzez wdrożenie nowych form ekologicznego transportu miasto chce przyczynić się zmniejszenia emisji szkodliwych substancji do atmosfery. Jednym z wymiernych efektów będą również oszczędności związane z kosztami zakupu benzyny.

Miasto Szczecin na zakup czterech pojazdów otrzymało z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansowanie w wysokości 250 000 zł. Łączny koszt zakupu to 500 000 zł. Samochody trafią do miejskiej floty w połowie 2017 roku.

Zakup pojazdów elektrycznych to nie jedyne działania miasta w zakresie elektromobilności. Aktualnie trwają prace nad pakietem działań popularyzujących zastosowanie samochodów elektrycznych, przy czym jego ostateczny kształt jest zależny od szczegółowych zapisów aktów prawnych, będących wynikiem wdrożenia przygotowywanego przez rząd Pakietu na Rzecz Czystego Transportu, na który składają się Plan Rozwoju Elektromobilności, Krajowe ramy polityki infrastruktury paliw alternatywnych oraz Fundusz Niskoemisyjnego Transportu. Gmina Miasto Szczecin (podobnie jak aglomeracje takie jak Poznań czy Wrocław) zamierza realizować działania na rzecz elektromobilności w sposób zrównoważony i racjonalny ekonomicznie.

Już teraz w budżecie miasta 2017 r. zaplanowano środki na stworzenie pierwszych trzech stacji ładowania elektrycznego samochodów i rowerów. Ponadto Miasto rozważa partycypację w rządowym programie e-BUS, którego celem jest stworzenie Polskiego Autobusu Elektrycznego i nowej infrastruktury ładowania. Z kolei w ramach Programu Horyzont 2020 miasto złożyło deklarację uczestnictwa w programach związanych z e-mobilnością (transportem towarowym-dostawczym z wykorzystaniem pojazdów elektrycznych, wykorzystaniem rozwiązań ICT i energii w obiegu zamkniętym, smart budynków). Rozważane jest również zaangażowanie miasta w tworzenie systemu carsharingu pojazdów elektrycznych.

Źródło: Urząd Miasta Szczecin