Budowa pętli przy Turkusowej zgodnie z planem. Ma być gotowa jesienią

14:04
Budowa pętli przy Turkusowej
Materiały prasowe Urzędu Miasta Szczecin

Urząd Miasta Szczecin poinformował, że prace przy pętli autobusowo-tramwajowej przy ul. Turkusowej idą zgodnie z planem.

Z komunikatu prasowego przesłanego przez Centrum Informacji Miasta wynika, że wykonawca do tej pory zakończył następujące elementy inwestycji:

 • infrastruktura podziemna (kanalizacja deszczową, sieć oświetleniową, teletechniczna, zasilanie kamer i Sytemu Informacji Pasażerskiej)
 • przyłącza sanitarne i wodociągowe
 • przebudowa odcinka gazociągu i ciepłociągu
 • podłoże pod warstwy konstrukcyjne drogi i parkingu, a także podbudowy drogowe
 • nawierzchnia parkingu z kostki oraz większa część nawierzchni chodników

Co zostało do wykonania?

 • nawierzchnie chodników i jezdni skrzyżowania dróg Turkusowej i Jasnej
 • przebudowa przejazdu kolejowego przy Turkusowej
 • oznakowanie poziome i pionowe
 • warstwa ścieralna bitumiczna
 • montaż elementów małej architektury, biletomatu, wiat przystankowych i rowerowych, tablic Systemu Informacji Pasażerskiej
 • roboty związane z wykaszaniem trawników

Inwestycja ma być gotowa jesienią, a koszt prac wynosi 7 205 374,56 zł.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl