Blisko 8-kilometrowy odcinek obwodnicy Koszalina i Sianowa wymaga nowego projektu

Ruszył przetarg na dokumentację blisko ośmiu kilometrów obwodnicy Koszalina i Sianowa. To odcinek drogi S6, na którym wystąpiły problemy z podłożem, uniemożliwiając realizację inwestycji zgodnie z pierwotnym projektem.

Ogłoszony przez GDDKiA przetarg dotyczy sekcji 2 obwodnicy o długości 7,9 km między ul. Władysława IV w Koszalinie a Sianowem. Zainteresowane firmy mogą składać swoje oferty do 8 lutego 2019 r. Dokumentacja, która ma być gotowa w ciągu 10 miesięcy od podpisania umowy, pozwoli GDDKiA ogłosić przetarg na realizację robót w formule „Buduj”, a także znacznie bardziej precyzyjnie określić szacunkowy koszt inwestycji.

Ogłoszenie nowego przetargu oznacza unieważnienie wcześniejszego przetargu na dokończenie tego fragmentu obwodnicy w formule „Projektuj i buduj”, w którym złożone oferty znacznie przekraczały zaplanowany budżet. Termin zakończenia budowy tego odcinka obwodnicy (sekcja 2) będzie uzależniony od rozwiązań projektowych przyjętych w nowej dokumentacji. Pozostałe odcinki obwodnicy Koszalina i Sianowa (sekcje 1 i 3) o długości ok. 12 km będą gotowe jeszcze w tym roku.

Nowa dokumentacja jest potrzebna, gdyż na odcinku obwodnicy Koszalina i Sianowa od 6,4  kilometra do 14,3 kilometra wystąpiły rzadko spotykane warunki gruntowe, odmienne od wcześniej stwierdzonych. W związku z tym, wykonawca nowej dokumentacji projektowej będzie zobowiązany do przeanalizowania kilku wariantów rozwiązań technicznych dotyczących m.in. wzmocnienia podłoża, realizacji wiaduktu kolejowego WK119 czy zoptymalizowania niwelety. Dopiero wtedy można będzie wybrać najlepsze rozwiązania, które pozwolą na dokończenie obwodnicy w najbardziej efektywny i optymalny sposób.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl