Blisko 26 mln zł dotacji na drogi wojewódzkie

Dotacja zostanie przeznaczona m.in. na zimowe utrzymanie dróg, remonty nawierzchni, oznakowanie poziome i pionowe czy koszenie poboczy.

Umowę o dotacji z budżetu państwa na kwotę 25 mln 617 tys. 737 zł podpisał dziś wojewoda zachodniopomorski Tomasz Hinc.

Dodatkowe środki mogą być przeznaczone na remonty, ochronę dróg wojewódzkich i zarządzanie tymi drogami – mówi wojewoda Tomasz Hinc. – Mam nadzieję, że pozwolą zrealizować najpilniejsze prace na drogach wojewódzkich.

Przyznane środki, których dysponentem będzie Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, muszą zostać wykorzystane do końca roku.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl