Bezpieczne wakacje – Jak korzystać z hulajnogi elektrycznej?

09:00
hulajnoga elektryczna
Fot. Pixabay

Czym jest hulajnoga elektryczna? Jej definicja znajduje się w ustawie Prawo o ruchu drogowych. To pojazd napędzany elektrycznie, dwuosiowy, z kierownicą, bez siedzenia i pedałów, konstrukcyjnie przeznaczony do poruszania się wyłącznie przez kierującego znajdującego się na tym pojeździe. Hulajnoga i hulajnoga elektryczna to dwie zupełnie inne sprawy. Ta pierwsza jest urządzeniem wspomagającym ruch i jest napędzana siłą Twoich mięśni.

Coraz więcej hulajnóg elektrycznych na drogach

Ze względu na to, że są to nowe pojazdy, to nie każdy wie, jaki jest ich status prawny oraz przeznaczenie. Kierujący hulajnogami elektrycznymi są niechronionymi uczestnikami ruchu drogowego. Dlatego szczególnie powinni zatroszczyć się o własne bezpieczeństwo. Najbardziej narażeni na ich ruch są piesi. Gdy potrąci ich rozpędzona hulajnoga elektryczna, to mogą być mocno poturbowani.

Na terenie województwa zachodniopomorskiego w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 r. doszło do 8 wypadków z udziałem kierujących hulajnogą elektryczną w których 7 osób zostało rannych. Nie było żadnych ofiar. Doszło również do 30 kolizji drogowych.  W trzech zdarzeniach drogowych kierujący hulajnogą elektryczną byli pod wpływem alkoholu.

Jakie są wymagane uprawnienia do kierowania?

Do kierowania hulajnogą elektryczną przez osoby w wieku od 10 do 18 lat potrzebna jest karta rowerowa lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T. Osoby, które ukończyły 18 lat mogą się nimi poruszać bez dodatkowych uprawnień, ale nie są zwolnione z obowiązku znajomości i stosowania się do przepisów ruchu drogowego.

O czym należy pamiętać prowadząc hulajnogę elektryczną?

 • należy korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeżeli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić z dopuszczalną prędkością jazdy do 20 km/h,
 • w przypadku braku drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, można korzystać z jezdni na której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością nie większą niż 30 km/h
 • wyjątkowo dopuszcza się ruch po chodniku lub drodze dla pieszych gdy chodnik jest usytuowany wzdłuż jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 30 km/h i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów z zachowaniem następujących zasad:
 • jazda z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego,
 • zachowanie szczególnej ostrożności,
 • ustępowania pierwszeństwa pieszemu oraz nieutrudnianie ruchu pieszemu.

Parkowanie

Dopuszcza się postój hulajnogi elektrycznej na chodniku w miejscu do tego przeznaczonym, a w razie braku takiego miejsca jak najbliżej zewnętrznej krawędzi chodnika najbardziej oddalonej od jezdni oraz równolegle do tej krawędzi, jeśli szerokość chodnika pozostawionego dla pieszych jest taka, że nie utrudni im ruchu i jest nie mniejsza niż 1,5 metra.

Mandaty

Za niestosowanie się do obowiązujących przepisów dotyczących poruszania się hulajnogą elektryczną, możemy zostać ukarani mandatem karnym przez policjanta lub  w postępowaniu sądowym grzywną przez Sąd. Poniżej lista najczęstszych wykroczeń:

 • kierowanie w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka – mandat karny 1000 zł,
 • kierowanie w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka działającego podobnie do alkoholu – mandat karny 2500 zł,
 • przewożenie innych osób, zwierząt i przedmiotów – mandat karny 300 zł,
 • jazda bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na podnóżkach – mandat karny 50 zł,
 • kierowanie na drodze publicznej, strefie zamieszkania lub strefie ruchu bez wymaganych uprawnień – mandat karny 200 zł,
 • korzystanie z telefonu podczas jazdy wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku – mandat karny 500 zł,
 • naruszenie przepisów o korzystaniu z chodnika lub drogi dla pieszych – mandat karny 200 zł,
 • naruszenie obowiązku poruszania się z prędkością zbliżoną do pieszego – mandat karny 300 zł,
 • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu – mandat karny 300 zł,
 • utrudnianie ruchu pieszemu – mandat karny 300 zł,
 • przewożenie innych osób, zwierząt i przedmiotów – mandat karny 300 zł.

Poruszając się hulajnoga elektryczną nie musimy korzystać z kasku ochronnego  i elementów odblaskowych, ale warto je mieć dla poprawy naszego bezpieczeństwa. Jest to szczególnie ważne w porze wieczorowo-nocnej i w trudnych warunkach atmosferycznych gdy widoczność jest mocno ograniczona.

/Źródło: Zachodniopomorska Policja/

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl