Będzie korekta torowiska Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju

Zgodnie z zapowiedzią z ubiegłego roku, Miasto Szczecin uruchomiło przetarg na doposażenie torowiska w urządzenia wyrównawcze w rejonie łuku pod wiaduktem w ciągu ul. Hangarowej. Zainteresowane firmy mogą składać oferty do 19 września br.

SST do poprawki

W przesłanym przez Centrum Informacji Miasta komunikacie prasowym czytamy, że „zakres prac obejmie korektę geometrii torów oraz regulację sił podłużnych w obu torach i montaż przyrządów wyrównawczych, których zadaniem będzie zabezpieczenie torowiska przed nadmiernym gromadzeniem się naprężeń termicznych w rejonie łuku i zniwelowanie ewentualnej utraty stateczności”. Na realizację inwestycji wykonawca będzie miał trzy miesiące od dnia przekazania placu budowy.

Będzie komunikacja zastępcza

Realizacja prac w ramach inwestycji będzie wymagała czasowego zamknięcia ruchu tramwajowego na odcinku od Basenu Górniczego do Pętli Turkusowa. Z przesłanego dziś komunikatu wynika, że na trasie pojawi się komunikacja zastępcza (ma kursować ok. 7 dni).

Więcej informacji o przetargu można znaleźć TUTAJ.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl