Będą kolejne stojaki rowerowe na placu Orła Białego w Szczecinie

W ostatnim czasie na placu Orła Białego i w jego bezpośrednim sąsiedztwie zaszło sporo zmian, co wpłynęło na zwiększenie się liczby rowerzystów. W tym rejonie jest jednak tylko pięć stojaków rowerowych, na co zwrócili uwagę radni Przemysław Słowik i Dominika Jackowski (Koalicja Obywatelska).

Radni skierowali w tej sprawie interpelację do prezydenta Szczecina. Wskazują w niej, że obecna liczba stojaków rowerowych na placu Orła Białego jest niewystarczająca, zwłaszcza, że od 19 października br. na zajęcia wrócą studenci Akademii Sztuki (wszystkie pięć stojaków jest ustawionych właśnie przed wejściem do tej uczelni).

W swoim piśmie Przemysław Słowik i Dominika Jackowski postulują zwiększenie ilości stojaków oraz postawienie ich również w innych lokalizacjach na placu Orła Białego. Radni poprosili prezydenta miasta o odpowiedź na dwa pytania: „Kiedy i w jakich lokalizacjach na Placu Orła Białego zostaną zainstalowane kolejne stojaki dla rowerów?” oraz „Czy stojaki będą zgodne z katalogiem mebli miejskich i będą utrzymane w jednakowym kształcie i kolorze na terenie całego Placu Orła Białego?”.

Miasto: będzie więcej stojaków na placu Orła Białego

Odpowiedzi na interpelację udzielił zastępca prezydenta Szczecina Daniel Wacinkiewicz, który poinformował, że zostały już podjęte działania w celu zwiększenia liczby stojaków rowerowych w obrębie placu Orła Białego.

„Stojaki rowerowe będą zgodne z Katalogiem Mebli Miejskich Miasta Szczecina oraz ze stojakami już istniejącymi przed budynkiem Akademii Sztuk Pięknych. Szczegółowa lokalizacja oraz ilość urządzeń planowanych do montażu na obszarze wpisanym do rejestru zabytków będzie znana po ustaleniu z właściwym konserwatorem zabytków” – napisał wiceprezydent.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl