Aż 13 ofert na projekt obwodnicy Kołbaskowa. Są zaskakująco niskie

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała, że jest aż 13 chętnych na zaprojektowanie obwodnicy Kołbaskowa. Wszystkie oferty są duże tańsze od zakładanego budżetu.

Obwodnica Kołbaskowa to jedna z dziewięciu inwestycji w województwie zachodniopomorskim przewidzianych do realizacji w ramach rządowego programu budowy 100 obwodnic. Nowa obwodnica będzie miała długość ok. 6 km.

Złożone przez firmy projektowe oferty będą teraz sprawdzane – mówi Mateusz Grzeszczuk ze szczecińskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Powstanie kompletna dokumentacja projektowa

Przebieg drogi został określony w wydanej w 2012 roku decyzji środowiskowej, która dotyczyła również położonej na północ obwodnicy Przecławia i Warzymic. Zadaniem wybranego w przetargu projektanta będzie opracowanie projektu budowlanego i projektów wykonawczych dla inwestycji oraz wykonanie badań podłoża. Realizacja projektu budowlanego umożliwi przeprowadzenie procedury uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) jeszcze w okresie ważności decyzji środowiskowej. Wykonawca będzie miał 15 miesięcy na opracowanie projektu budowlanego, a następnie zostanie wydana decyzja ZRID. Ogłoszenie przetargu na budowę drogi planowane jest w 2023 roku.

Nowa obwodnica ominie miasto od wschodu

Droga krajowa nr 13 łączy granice polsko-niemiecką w Rosówku z autostradą A6 i centrum Szczecina. Obwodnica Kołbaskowa w ciągu DK13 to kolejny element realizacji nowego przebiegu tej drogi.

Wraz z biegnącą od autostrady A6 do Szczecina obwodnicą Przecławia i Warzymic trasa ta umożliwi całkowite wyprowadzenie pozamiejskiego odcinka tej drogi poza obszary zabudowane. Obwodnica Kołbaskowa rozpocznie się kilkaset metrów od granicy polsko-niemieckiej. Droga ominie od wschodu miejscowość Kołbaskowo i włączy się w nowy węzeł drogowy Szczecin Zachód, który przewidziany jest do realizacji w ramach obwodnicy Przecławia i Warzymic. Obwodnica Kołbaskowa będzie jednojezdniową drogą klasy GP – informuje Mateusz Grzeszczuk.

Zaskakująco niskie oferty

GDDKiA będzie mogła na projekcie obwodnicy Kołbaskowa sporo zaoszczędzić. Wszystkie złożone w przetargu oferty są bowiem dużo niższe od zakładanego budżetu, który wynosi 8,61 mln zł. Kryterium oceny ofert jest w 60 proc. cena, a w 40 proc. doświadczenie zespołu projektowego.

Najtańsza propozycja szczecińskiej Pracowni Projektowej Dróg i Mostów DIM Ryszard Kowalski opiewa na 1,54 mln zł, czyli na kwotę aż pięciokrotnie niższą od planowanego budżetu. Najdroższą ofertę złożyła firma Trakt z Katowic, która wyceniła swoje usługi na 4,49 mln zł. To i tak prawie dwa razy mniej niż zakładała GDDKiA.

obwodnica Kołbaskowa projekt przetarg oferty
Fot. Materiały GDDKiA

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl