Autobusy dla Szczecina, nowoczesna pętla autobusowa dla Polic

14:12

To kolejne dwie inwestycje komunikacyjne w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym, które zostaną wsparte unijnymi dotacjami. Na realizację zadań samorządy otrzymają ponad 16 mln zł.

Fundusze zagwarantują umowy, które marszałek województwa Olgierd Geblewicz podpisał 27 grudnia 2016 roku.

Po ubiegłotygodniowych inwestycjach w drogi samochodowe i trasy rowerowe, tym razem unijne fundusze pomogą w realizacji przedsięwzięć komunikacji autobusowej w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym.

Nie mam najmniejszych wątpliwości, że musimy zapewniać coraz większą i efektywniejszą mobilność mieszkańcom regionu. Transport kołowy, ale także szynowy – mam tu na myśli Szczecińską Kolej Metropolitalną – to priorytety dla SOM-u w bieżącej perspektywie finansowej – podkreślił marszałek województwa Olgierd Geblewicz.

Gmina Miasto Szczecin zakupi 20 nowoczesnych autobusów. Niskoemisyjny, klimatyzowany, a przede wszystkim ekologiczny tabor to 10 sztuk  pojazdów jednoczłonowych i 10 sztuk pojazdów dwuczłonowych. Koszt inwestycji to ponad 35 mln zł. Dofinansowanie RPO WZ 2014-2020 to 13,4 mln zł. Rozpoczęcie realizacji zadania przewidziano na lipiec 2017 roku, a zakończenie na czerwiec 2018 roku.

Gmina Police postawiła zaś na budowę nowoczesnego węzła przesiadkowego przy ul. Wyszyńskiego. Powstanie nowa nawierzchnia, perony pętli, a także miejsca postoju autobusów, busów, taksówek i rowerów. Nie zabraknie wiat autobusowych, dróg manewrowych i ciągów pieszo-rowerowych. Projekt ma kosztować prawie 3,9 mln zł. Wsparcie unijne sięgnie ponad 3,2 mln zł.

Bliskość Szczecina i Polic sprawia, że wspólnie, dla naszych mieszkańców realizujemy projekty. Budowa pętli i dworca autobusowego to dalszy etap działań na rzecz Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego – akcentował burmistrz Polic Władysław Diakun.

Oba zadania wpisują się w działania 2.2 RPO WZ 2014-2020 „Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego”. Na realizację Strategii przeznaczono ponad 109 mln euro.

Kolejne umowy za nami, a następne przed nami. Na działania niskoemisyjne i mobilne zaplanowaliśmy w ramach ZIT SOM ponad 77 mln euro. Na teren SOM-u trafi w tej perspektywie 57 nowoczesnych autobusów. Ich zakup dofinansuje RPO WZ i POiŚ – przekonywał dyrektor biura Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego Roman Walaszkowski.

W ramach RPO WZ 2014-2020 podpisano dotąd ponad 200 umów. Zakontraktowano prawie 278 mln euro. Stanowi to ponad 16,5% całości alokacji funduszy, która dla Pomorza Zachodniego w bieżącej perspektywie wynosi 1,6 mld euro.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego