42 miliony złotych na remont „chociwelki”

12:57

Jedna z najbardziej znanych i potrzebnych dróg wojewódzkich, nr 142, zwana potocznie „chociwelką” lub „berlinką” przejdzie gruntowną modernizację. W środę 1 lutego br. w Szczecinie podpisana została warta ponad 42 mln zł umowa pomiędzy ZZDW i wykonawcą – firmą Budimex SA.

To kluczowa trasa Pomorza Zachodniego, łącząca aglomerację szczecińską ze wschodnią częścią województwa. Inwestycja, która pochłonie łącznie ok. 50 mln zł wpłynie na poprawę bezpieczeństwa i komfortu podróży mieszkańców regionu i turystów. Czekają nas oczywiście pewne utrudnienia, w okresie prowadzenia prac, ale jestem pewna, że warto poczekać, abyśmy wkrótce mogli cieszyć się kolejną nowoczesną trasą – mówiła Anna Mieczkowska.

Podpisy pod umową złożyli dyrektor Zachodniopomorskiego Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie Michał Żuber oraz dyrektor kontraktu firmy Budimex SA Andrzej Nohel.

Przebudowa blisko 23-kilometrowego odcinka Szczecin–Krzywnica będzie drugim etapem przebudowy drogi wojewódzkiej nr 142. W pierwszym etapie realizowanym w ramach RPO WZ 2007-2013 przebudowano odcinek długości około 13 km. Nowa inwestycja będzie rozpoczynała się za zjazdem z drogi S3 i zakończy się w miejscu, w jakim rozpoczyna się przebudowany w 2011 r. odcinek Krzywnica-Lisowo.

Przebudowa będzie prowadzona rzadko stosowaną w Polsce metodą „rubblizingu”, czyli rozkruszania na miejscu betonowych płyt i wykorzystywania ich jako podbudowy nowej drogi.

Na tak przygotowanej podbudowie zostanie położona nowa nawierzchnia bitumiczna, przebudowane zostaną dwa mosty, jeden nad rzeką Małką w pobliżu Warchlinka oraz drugi nad rzeką Iną w pobliżu Sowna. Zostaną rozebrane dwa nieczynne wiadukty, a 6 wiaduktów przejdzie remont.

Droga zostanie zamknięta, gdyż użyta technologia nie pozwala na prowadzenie prac przy jednoczesnym ruchu pojazdów. Wykonawca wejdzie na plac budowy w marcu tego roku. Droga będzie miała 7 metrów, plus pobocza. Zakończenie inwestycji przewidziane jest na czerwiec 2018 rok – tłumaczył dyrektor Michał Żuber.

Planowana jest przebudowa skrzyżowań, budowa dwóch rond, przebudowa istniejących zjazdów, zatok autobusowych, przebudowa kanalizacji deszczowej, odtworzenie istniejących oraz wykonanie nowych odcinków rowów przydrożnych, budowa oświetlenia na skrzyżowaniach oraz wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

Planowaną wartość projektu oszacowano łącznie na 51,6 mln zł, z czego dofinansowanie ze środków RPO WZ stanowić będzie 43,8 mln zł. Wkład własny Województwa Zachodniopomorskiego wyniesie 7,8 mln zł.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego